Raziskava preferenc končnih potrošnikov je pokazala, da povprečni slovenski gledalci ne bi menjali operaterja, če njihov obstoječi operater ne bi imel v programskih shemah televizijskih programov Sport Klub. Foto: Pixabay
Raziskava preferenc končnih potrošnikov je pokazala, da povprečni slovenski gledalci ne bi menjali operaterja, če njihov obstoječi operater ne bi imel v programskih shemah televizijskih programov Sport Klub. Foto: Pixabay

V času od prve odločbe so se razmere na trgu bistveno spremenile, saj je na trg vstopil nov konkurent, ki razpolaga s širokim portfeljem pravic za predvajanje športnih dogodkov, ki so zanimivi za gledalce, pojasnjujejo na Agenciji za varstvo konkurence (AVK). Julija 2020 se je začel v Sloveniji namreč predvajati športni televizijski programi Arena sport, ki jih izdaja nov konkurent, skupina Arena.

Operaterji Telekom Slovenija, T2 in A1, ki so največji konkurenti z združenim podjetjem povezanega operaterja Telemach – ta je namreč v lasti podjetja United Group – na maloprodajnem trgu dobave TV-programov, so prenehali predvajati programe Sport Klub v svojih programskih shemah, namesto njih pa predvajajo televizijske programe Arena sport.

AVK je med ponovnim postopkom na podlagi informacij, ki jih je prejel od konkurentov in kupcev združenega podjetja ter na podlagi raziskave preferenc končnih potrošnikov, ki jo je za AVK izvedlo zunanje podjetje, ugotovil, da koncentracija zaradi razvoja trga na vertikalno povezanih trgih ne vzbuja več konkurenčnopravnih pomislekov. Zato se je odločila, da koncentraciji ne bo nasprotovala.

Vključenost programov Sport Klub ni vplivala na znatne menjave operaterjev

V tem obdobju sicer ni prišlo do znatnega prehoda naročnikov od operaterjev Telekom Slovenija, T2 in A1 k Telemachu ali drugim operaterjem, ki imajo televizijske programe Sport Klub v svojih programskih shemah. Ob tem pa je raziskava preferenc končnih potrošnikov pokazala, da povprečni slovenski gledalci ne bi menjali operaterja, če njihov obstoječi operater ne bi imel v programskih shemah televizijskih programov Sport Klub.

AVK je v prvotnem postopku presoje koncentracije, ki se je začel leta 2013, sprva izdal odločbo, s katero je odločil, da koncentracija ni skladna s pravili konkurence, in jo prepovedala. A je United Group zoper navedeno odločbo vložil tožbo na Upravno sodišče, ki je odločbo leta 2020 razveljavilo in postopek vrnilo AVK-ju v ponovno odločanje.