Foto: BoBo
Foto: BoBo

Na namenskem računu za prenos na Kapitalsko družbo (KAD), so večinoma zbrani vrednostni papirji iz procesa privatizacije v 90. letih prejšnjega stoletja, na katere so lastniki očitno pozabili. Klirinško depotna družba (KDD) opozarja, da se 31. decembra 2021 lastnikom teh pozabljenih delnic izteka rok za prevzem. V skladu z zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) bodo na začetku leta 2022 preneseni na KAD.

Kot je poročal STA, gre za okoli 50.000 lastnikov vrednostnih papirjev, ocenjena vrednost pa znaša nekaj manj kot 15 milijonov evrov. Nekaj manj kot štiri milijone evrov se je nabralo tudi sredstev iz donosov teh delnic oz. iz izplačil ali drugih denarnih nadomestil.

Upravičenci, lahko gre tudi dediče, morajo pri KDD-ju vložiti zahtevo za prenos teh vrednostnih papirjev in jih prenesti na trgovalni račun pri banki ali borznoposredniški hiši.

"Vložnik zahteve v nobenem primeru nima pravice do njihovih donosov ali drugih izplačil zanje, in sicer za celotno obdobje od njihovega prenosa na skupni namenski račun za prenos na KAD (1. 9. 2019) do dneva vložitve zahteve," še opozarjajo na KDD-ju.

Delničar Krke pozabil na 790 delnic

Na pozabljene delnice, ki bodo morda prišle v posredno državno lastništvo, so opozorili tudi v Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD).

"Na začetku oktobra so bili kar 4103 takšni delničarji Zavarovalnice Triglav, s skupno 42.561 delnicami, kar predstavlja 1,55 milijona evrov. V primeru Krke je takšnih delničarjev sicer manj 'le' 294, zato pa so njihova sredstva toliko večja, saj so imeli na začetku oktobra skupno kar 28.476 delnic, kar predstavlja okoli 3,3 milijona evrov oz. povprečno dobrih 11.000 evrov na osebo. Največji takšen imetnik ima npr. kar 790 delnic Krke, kar pomeni, da bo konkretni delničar v primeru neukrepanja ostal brez delnic, trenutno vrednih 92.035 evrov, v zadnjih petih letih pa je ostal tudi brez izplačanih dividend v skupni vrednosti 14.299 evrov. Podobna situacija je tudi v Petrolu, kjer je takšnih delničarjev 574, vrednost njihovih delnic pa približno 1,23 milijona evrov. V vseh naštetih primerih bo oškodovanje delničarjev še toliko višje, saj bodo ostali tudi brez bogatih dividend, do katerih so bili upravičeni v zadnjih petih letih, a jim niso bile izplačane," so navedli v VZMD-ju.

KDD hrani še za 15 milijonov evrov delnic in denarnih nadomestil