Foto: Reuters
Foto: Reuters

Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) pričakuje, da bodo zavarovalnice izplačevanje dividend zaradi velike pandemične negotovosti zadržale do konca septembra letos.

Pod nekaterimi pogoji bo izplačilo vsaj dela dividende za lani kljub temu mogoče, pravi direktorica Zavarovalnega združenja Maja Krumberger.

"Regulator pričakuje, da bodo imele zavarovalnice zagotovljeno solventnost, zadostno likvidnost, kriterij pa je tudi dobičkonosnost," je poudarila.

V zavarovalni skupini Sava, kjer so lani ustvarili dobrih 56 milijonov evrov dobička, kar je dobrih 12 odstotkov več kot leto pred tem, odločitve, ali bodo izplačali dividende ali ne, še niso sprejeli.

"Odgovor je lahko pogojno pritrdilen, glede na to, da bomo šele v fazi revidiranja po posvetu z nadzornim svetom izoblikovali stališče," je povedal predsednik uprave Marko Jazbec.

Prav tako še ni znano, kako bodo ravnali v Zavarovalnici Triglav, čisti dobiček skupine se jim je lani zaradi epidemije znižal za 12 odstotkov na slabih 74 milijonov. Zadržanje dobičkov pa kot rečeno velja tudi za banke. Te namreč ne smejo izplačati presežne višine dobička, poudarja viceguverner banke Slovenije Primož Dolenc: "To pa zato, ker bi radi ohranili v bančnem sistemu zadostno količino kapitala, da bi banke ohranjale svojo kreditno aktivnost."

Tudi tu so mogoče izjeme. Banke lahko izplačajo največ 15 odstotkov dobička v 2019/2020 oziroma največ 0,2 količnika lastniškega kapitala.

NLB je že napovedal, da bo to možnost izkoristil. Tako bodo tretjino lanskega dobička v vrednosti 25 milijonov evrov izplačali delničarjem po junijski skupščini, preostali dve tretjini do 92 milijonov pa, če bo regulator to dopustil pred koncem leta.