Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je sporočila, da je vsem zavarovalnicam poslala dopis, v katerem priporoča, da tudi po 1. oktobru 2020 zadržijo izplačilo dividend, ne prevzemajo nepreklicnih zavez za izplačilo dividend ter se vzdržijo odkupov lastnih delnic, namenjenih nagrajevanju delničarjev, dokler ne bodo izdana mnenja revizorjev k letnim poročilom za leto 2020. "Razlog za to je negotova situacija glede širjenja epidemije covida-19 in posledično nejasnih posledic epidemije na gospodarstvo in zavarovalniški sektor," so zapisali.

AZN, ki je poziv izdal na začetku aprila, velja pa do 1. oktobra, ugotavlja, da so razmere glede širjenja virusa in vpliva na gospodarstvo in zavarovalniški sektor še vedno negotove. "Določena tveganja so se s pojavom epidemije povečala, nastala so tudi nekatera nova, vendar trenutna negotovost glede nadaljnjega razvoja epidemije ne omogoča ustrezne ocene teh tveganj," so zapisali.

Kot so dodali, je cilj agencije, da bo zavarovalniški sektor del rešitve, ne pa del težave, zato je subjektom nadzora izdala to priporočilo, priporoča pa tudi, da uprave subjektov nadzora svojim nadzornim svetom in skupščinam predlagajo podaljšanje moratorija na izplačilo dividend najmanj do trenutka dokončanja revizije letnih poročil za leto 2020.

"Agencija se zaveda, da je poslovanje subjektov nadzora zaradi njihovih različnih poslovnih modelov različno prizadeto. Če kateri od subjektov nadzora ne bo ravnal v skladu s priporočilom, mora o tem agencijo obvestiti najmanj en mesec pred nameravanim izplačilom dividend. V obvestilu mora svojo odločitev in razloge zanjo kvalitativno in kvantitativno utemeljiti na predhodno izvedenih zanesljivih rezultatih testiranja izjemnih situacij," so zapisali v agenciji.