Alpina je na slabo banko že prenesla za 13 milijonov evrov dolgov. Foto: BoBo
Alpina je na slabo banko že prenesla za 13 milijonov evrov dolgov. Foto: BoBo

Prisilna poravnava je bila uvedena zaradi finančnih dolgov matične družbe, ki jih je za okoli 31 milijonov evrov. Po načrtu prestrukturiranja naj bi banke 12 milijonov evrov terjatev spremenile v lastniške deleže in postale njene 100-odstotne lastnice.

Za uspešnost prisilne poravnave je treba v kapital preoblikovati najmanj devet milijonov evrov terjatev, je ob objavi predloga za prisilno poravnavo pojasnil direktor Alpine Matjaž Delopst. Sodišče je za upravitelja imenovalo Veljka Jana, upniki pa lahko terjatve prijavijo do 21. avgusta.

V postopku prisilne poravnave se bosta oblikovala upniška odbora nezavarovanih upnikov, v katerem bodo predstavniki Abanke Vipa, Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Hypo Alpe Adria bank, ter ločitvenih upnikov, v katerem bodo predstavniki omenjenih treh bank in banke SKB.

13 milijonov dolgov na slabi banki
Na DUTB je Alpina že prenesla za 13 milijonov evrov dolgov, preneslo naj bi se še 14 milijonov evrov iz Abanke. Alpina banki SKB dolguje 4,7 milijona evrov, manjši znesek pa tudi Hypu.

Preostanek dolga se bo predvidoma reprogramiral v dolgoročne kredite, ki jih bo Alpina odplačala v 10 letih z moratorijem na odplačilo glavnic do konca leta 2015 in po znižani obrestni meri.

Kot je nedavno povedal Delopst, je tako finančno prestrukturiranje družbe nujno, saj ta zaradi prezadolženosti nima možnosti dobiti obratnega kapitala in se zato stalno spopada z likvidnostnimi težavami.

Postopek prisilne poravnave želijo izpeljati, da bo Alpina, ki ima do konca leta dovolj naročil in ima že sklenjena nova poslovna sodelovanja, lahko nadaljevala delo, ki bo manj obremenjeno z bremeni iz preteklosti.

Alpina mora k postopku, kot je to običajno, založiti predujem za kritje stroškov postopka prisilne poravnave, za kar ima 15 dni časa, sicer bo sodišče nad njo uvedlo stečajni postopek.