Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Več kot pred letom je pobrala praktično vseh javnih dajatev, prilivi od DDV-ja so bili skoraj še enkrat večji.

Davkov in prispevkov za socialno varnost se je v četrtem mesecu letos v državni proračun steklo skupaj za 1,72 milijarde evrov. To je 78,1 odstotka več kot aprila 2020, je razvidno iz podatkov Fursa. Številka je tudi za desetino višja kot aprila 2019, ko svet še ni slutil, kakšno krizo bo povzročil virus.

Domačih davkov na blago in storitve, kamor se uvrščajo tudi davek na dodano vrednost (DDV) in trošarine, je bilo aprila pobranih za 606 milijonov evrov oz. 68,3 odstotka več kot aprila lani. Pri tem se je DDV v državni proračun steklo 96,9 odstotka več kot aprila lani, trošarin pa 19,5 odstotka več.

Na začetku aprila se je vlada zaradi poslabševanja epidemioloških razmer za enajst dni odločila omejiti javno življenje in uvesti strožje omejitvene ukrepe. Ti so se sprostili šele 12. aprila, ko so se ob upoštevanju zaščitnih ukrepov lahko ponovno odprle vse trgovine ter številne storitve. Dodatno sproščanje omejitev je bilo na vrsti šele v nadaljevanju meseca.

Kar 3,6-krat več kot pred letom je država aprila pobrala tudi davka od dohodkov pravnih oseb, medtem ko je bilo prispevkov za socialno varnost vplačanih 70,2 odstotka več kot aprila lani, dohodnine pa 79,6 odstotka več.

Opaziti je tudi 11,4-odstotno rast nedavčnih prilivov v državni proračun. Prihodki od dajatve za začasno ali občasno delo upokojencev so porasli za tretjino, še vedno pa država ni pobrala prav nič koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Udeležba pri dobičku in dohodku od premoženja, ki sicer predstavlja pretežni del nedavčnih prilivov, je ob tem še vedno za 30,2 odstotka zaostajala za tisto iz aprila lani.

Padanje pobranih javnih dajatev se je lani začelo marca, ko je bila sredi meseca razglašena epidemija covida-19. Izjema je bil julij, ko je bilo, verjetno tudi zahvaljujoč turističnim bonom, opaziti 4,3-odstotno rast. Avgusta in nato jeseni ter do konca lanskega leta se je padanje nadaljevalo, prav tako na začetku letošnjega leta. Preobrata se je zgodil marca, ko je bilo pobranih 15,4 odstotka več javnih dajatev kot marca 2020.

V prvih štirih mesecih letos je finančna uprava pobrala 6,11 milijarde evrov prihodkov, kar je 629 milijonov evrov oz. 11,5 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2020. To je 5,7 odstotka več kot v prvih štirih mesecih lani, a še vedno 5,2 odstotka manj kot v enakem obdobju leta 2019.