ATVP je na sodišča manj vezan šele od leta 2005, ko je postal prekrškovni organ. Foto: MMC RTV SLO
ATVP je na sodišča manj vezan šele od leta 2005, ko je postal prekrškovni organ. Foto: MMC RTV SLO
Laško, Mercator
Ali lahko zaradi počasnosti sodišč propade tudi postopek v primeru Pivovarne Laško, sprožen zaradi usklajenega delovanja v Mercatorju? Foto: MMC RTV SLO

ATVP je namreč od okrajnih sodišč po Sloveniji leta 2007 prejel 26 sklepov o ustavitvi postopkov zaradi zastaranja, leta 2008 tri, letos pa do zdaj že štiri, je pojasnil direktor agencije Damjan Žugelj, ki je prepričan, da je takšno stanje alarmantno.

Problem sodišča in zakonodaja
Zaradi številnih zastaranj nastaja škoda tako na trgu, na katerem ni prišlo do ustreznih sankcij za z zakonom prepovedana dejanja, kot tudi na ravni države, ki je bila iz naslova zagroženih glob prikrajšana za dodatna proračunska sredstva, poroča Radio Slovenija.

Ob tem jih na ATVP-ju skrbi, da bo počasna obravnava odločb na sodiščih ogrožala tudi druge pomembne postopke, ki jih vodijo.

In kaj je vzrok za takšno stanje? Na agenciji menijo, da se policija in tožilstvo trudita po svojih najboljših močeh in da težave povzročajo očitno sodišča in najverjetneje tudi (ne)razumevanje gospodarske zakonodaje.

Od leta 2005 za več kot dva milijona glob
ATVP je sicer od leta 2005 tudi prekrškovni organ, kar pomeni, da vendarle ni več tako vezan na delo sodišč. Od lanske pomladi je izdal okoli 50 odločb o prekrških in izrekel za več kot dva milijona evrov glob, toda, kot rečeno, obstaja bojazen, da bo počasnost sodišč ogrozila tudi druge pomembne postopke, ki jih vodijo na agenciji. Med te gotovo spada odmevni postopek zoper Pivovarno Laško, ki ji očitajo uskaljeno delovanje v Mercatorju.

Na drugi strani ATVP ni mogel sankcionirati usklajenega delovanja v primeru Istrabenz. Do takrat, ko je vrhovno sodišče odločilo o reviziji postopka zaradi odvzema glasovalnih pravic, je namreč že prenehal veljati sporazum med družbami okoli Igorja Bavčarja in Staneta Valanta.