Agrokorju je bila naložena kazen, ker ni priglasil konkurence pri prevzemu Costelle. Foto: BoBo
Agrokorju je bila naložena kazen, ker ni priglasil konkurence pri prevzemu Costelle. Foto: BoBo

Poteza AVK z zasegom Mercatorjevih delnic je po mnenju prvega moža Agrokorja in Fortenove Fabrisa Peruška del usklajene akcije, ki onemogoča prenos Mercatorjevih delnic na Forternovo. Srž spora naj bi bil sporazum s slovenskimi dobavitelji, ki naj bi jim omogočal boljši položaj v skupini. "Takšnega sporazuma ne moremo podpisati," je dejal Peruško.

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je v ponedeljek izdala odločbo, s katero je začasno zasegla delnice Mercatorja, d. d. Odločitev še ni pravnomočna.

Po navedbah hrvaškega portala novac.hr začasni zaseg delnic temelji na nepravnomočni kazni 53,9 milijona evrov, ki jo je AVK naložil letos septembra v primeru koncentracije, na katero se je Agrokor pritožil. Nepravnomočna kazen se nanaša na primer, ko je švicarski Agrokor AG v lasti Ivice Todorića leta 2016 pridobil podjetje Costella, d. o. o., polnilnico vode iz Fare pri Kostelu, ki je ustvarila nekaj več kot milijon evrov letnega prihodka.

AVK pa je po navedbah portala novac.hr zaradi neprijave koncentracije družb Agrokor AG in Ardeya Global Ltd. 24. septembra 2019 naložil globo 53,9 milijona evrov Agrokorju kot pravni osebi in pet tisoč evrov odgovorni osebi (Ivica Todorić). Agrokor je pridobil 100-odstotni delež v družbi, ki je lastnica Costelle, po slovenskem zakonu o konkurenci pa naj bi koncentracijo prijavil 30 dni po podpisu prevzemne pogodbe.

Ker vloga ni bila vložena, je AVK sprožil postopek ocenjevanja koncentracije po uradni dolžnosti. Vendar pa Agrokor meni, da je ta odločitev AVK-ja popolnoma neutemeljena, saj je vse odločitve, povezane s to pridobitvijo, sprejel in izvajal izključno Ivica Todorić brez vednosti ali sodelovanja katerega koli drugega člana takratne uprave Agrokorja.

Izredno vodstvo Agrokorja zato trdi, da nakup ni imel ničesar skupnega z Agrokorjem, d. d., temveč z Agrokor AG-jem iz Švice, ki ni pod nadzorom Agrokorja, d. d., ki ga je sprva vodil izključno Ivica Todorić, od leta 2017 pa ga vodi skrbnik, ki ga je imenovalo švicarsko sodišče in oktobra 2019 v imenu Agrokor AG-ja poslalo obrazec koncentracije AVK-ju.

Ogromna kazen

Agrokor je z odločitvijo zelo nezadovoljen.  Foto: EPA
Agrokor je z odločitvijo zelo nezadovoljen. Foto: EPA

Po mnenju Peruška je AVK-jeva odločba o globi 53,9 milijona evrov nepravnomočna, saj je Agrokor vložil zahtevo za sodno varstvo, ki je bila AVK-ju vložena 8. novembra 2019.

Vendar te zahteve Agrokorja za sodno zaščito AVK še ni posredoval pristojnemu Okrožnemu sodišču v Ljubljani. 16. decembra 2019 je AVK sprožil začasni odvzem delnic družbe Mercatorja, ki so v lasti Agrokorja.

Umik delnic Mercatorja je, kot je opozorjal Agrokor, tudi sam po sebi nesorazmeren, prav tako kazen zaradi Costelle, saj je vrednost omenjenih delnic ocenjena na več kot 140 milijonov evrov, nepravnomočna kazen pa znaša kar 53,9 milijona evrov.

Agrokor meni, da je ta postopek odvzema groba in namerna zloraba zakonov državnega regulativnega organa.

Počivalšek zaupa v ravnanje AVK-ja

Minister Počivalšek. Foto: MMC RTV SLO
Minister Počivalšek. Foto: MMC RTV SLO

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek verjame, da AVK v primeru zasega delnic Mercatorja ravna v skladu s sprejetimi pravili in zakonodajo. Ob tem je vnovič zanikal, da bi se Slovenija vmešavala v prenos Mercatorja na skupino Fortenova kot naslednico zdravega jedra propadlega Agrokorja.

Počivalšek, ki se mudi na delovnem obisku v Nemčiji, je v odzivu zapisal, da konkretnega ravnanja AVK v primeru Agrokor ne more komentirati, saj niti na ministrstvu, niti sam kot minister ni seznanjen s postopanjem v posamičnih primerih. "Verjamem pa, da AVK v zvezi z neprijavo koncentracije in tudi izrečeno globo ravna v skladu s sprejetimi pravili in zakonodajo," je dodal.

Iz javno objavljene odločbe AVK-ja v primeru nepravilnosti pri prevzemu Costelle pa je minister razbral, da je agencija Agrokor predhodno pozvala k prijavi koncentracije ob nakupu podjetja Costella v skladu z zakonodajo. Ker tega ni storili, je aprila letos AVK po uradni dolžnosti uvedel postopek presoje skladnosti koncentracije.

Glede nekaterih očitkov v javnosti, da se država domnevno vmešava v prenos Mercatorja z Agrokorja na skupino Fortenova, pa je minister poudaril: "V Sloveniji velja vladavina prava. Institucije, vključno z AVK-jem, delujejo samostojno in neodvisno. Slovenija ne odloča in ne bo odločala o prenosu, niti nima vpliva na prenos družbe Mercator in njenih odvisnih družb na skupino Fortenova." Si pa vsi želimo, da se Agrokor prestrukturira na način, da bo nova družba Fortenova postala uspešna družba in bo omogočila tudi Mercatorju, da bo rasel in se razvijal, je dodal.

Ob tem je izpostavil, da omenjenega primera AVK nikakor ni za povezovati z meddržavnimi odnosi med Slovenijo in Hrvaško. "Po mojem mnenju so odnosi med Slovenijo in Hrvaško na gospodarskem področju dobri. Povezuje nas veliko skupnih dobrih projektov in priložnosti, ki jih moramo skupaj izkoristiti. In na tem moramo delati na obeh straneh meja."

AVK zasegel delnice Mercatorja

AVK poudarja: Odločitev še ni pravnomočna

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je institut zavarovanja izvršitve odločbe o prekršku v zadevi Costella z zasegom delnic Mercatorja uporabila z namenom spoštovanja slovenskega prava o konkurenci.

Agencija je v objavi na svoji spletni strani pojasnila, da je uporabila institut skladno z 201. členom zakona o prekrških, zaradi interesa postopka pa več informacij ne morejo posredovati.

Agencija je spomnila še na osnovne argumente za izrečeno globo Agrokorju in odgovorni osebi, neuradno gre za nekdanjega lastnika in prvega moža Agrokorja Ivico Todorića.

Postopek o prekršku so vodili zaradi nepriglasitve koncentracije podjetij Agrokor AG in Ardeya Global Ltd. V Švici registrirani Agrokor AG, ki je v 100-odstotnem lastništvu "starega" Agrokorja, je namreč leta 2017 pridobil 100-odstotni delež v podjetju Ardeya Global Ltd. iz Dubaja, ki ima v lasti Costello.

S sklenitvijo omenjene pogodbe med Agrokorjem AG in Ardeyo Global Ltd. je za Agrokor po pojasnilih agencije nastopila zakonska obveznosti priglasitve koncentracije, to pa bi morali v Zagrebu storiti najpozneje v 30 dneh od sklenitve pogodbe. Ker Agrokor kljub pozivu agencije tega ni storil, je varuh konkurence aprila letos uvedel postopek presoje skladnosti koncentracij po uradni dolžnosti.

Na agenciji so pojasnili, da so pri določitvi globe upoštevali čas zamude, obliko krivde, dejstvo, da koncentracija kljub pozivu ni bila priglašena, ravnanje pravne osebe in druge okoliščine v skladu z zakonom. Upoštevali so tudi, da je treba odvračati od tovrstnih kršitev, saj so pravočasne priglasitve ključne za učinkovito presojo in obravnavo koncentracij.

Zoper odločbo o prekršku je sta sicer Agrokor kot oglobljena odgovorna oseba vložila zahtevi za sodno varstvo, o katerih odloča okrajno sodišče v Ljubljani, zato odločba o prekršku še ni pravnomočna in izvršljiva.

AVK zasegel delnice Mercatorja