Banka Slovenije je napovedala višjo letošnjo gospodarsko rast. Foto: BoBo
Banka Slovenije je napovedala višjo letošnjo gospodarsko rast. Foto: BoBo
BS: Višja napoved gospodarske rasti

Primož Dolenc, ki začasno vodi Banko Slovenije, je opozoril, da so gospodarske razmere trenutno ugodne in nad evropskim povprečjem, napovedi za letos in naslednja leta pa tudi kažejo na razmeroma ugodna gibanja. Spodbudno je, tako Dolenc, da je rast široko osnovana, vendar bo vse bolj temeljila na domačih dejavnikih. Potem ko je bil nekaj let prispevek zunanje trgovine zaradi presežka izvoza nad uvozom močan, se v zadnjih letih krepita zasebna potrošnja in vlaganje, ki bosta prispevala največji delež h gospodarski rasti. Tveganja za uresničitev napovedi so sicer precej večja kot v decembrski oceni Banke Slovenije, predvsem zaradi trgovinske in geopolitične napetosti ter cene nafte. Za zdaj impulzi iz zunanjega okolja ostajajo spodbudni, a je nepredvidljivost zaradi trgovinskih napetosti, ki bi lahko prerasle celo v trgovinsko vojno, vse večja.

Dinamika gospodarske rasti v Sloveniji je lani očitno dosegla vrhunec, zdaj pa se bo počasi umirjala, dodaja direktorica analitskoraziskovalnega centra pri Banki Slovenije Arjana Brezigar Masten. Zasebna potrošnja naj bi letos zrasla za 3,5 odstotka, nato pa tudi v 2019 in 2020 ostala na ravni okoli treh odstotkov. Rast potrošnje spodbujata rast zaposlovanja in pričakovana rast plač. Zaposlovanje se bo do 2020 še naprej krepilo. Rast plač bo višja in naj bi v obdobju do 2020 v povprečju dosegla okoli 4,5 odstotka. A po prepričanju Banke Slovenije to ne ogroža stroškovne konkurenčnosti gospodarstva, saj bodo realne plače rasle bolj ali manj skladno z rastjo produktivnosti.

Nizka zadolženost podjetij, povečan obseg zadržanih dobičkov in visoka izkoriščenost zmogljivosti bodo poganjale naložbe podjetij, medtem ko bodo ugodna gibanja na nepremičninskem trgu spodbujale naložbe v stanovanjsko gradnjo. Postopno naj bi se vendarle nekoliko bolj okrepile tudi državne naložbe zaradi zagona nekaterih infrastrukturnih projektov in pospešenega črpanja sredstev EU-ja.

Ugodne gospodarske razmere spodbujajo tudi rast cen življenjskih potrebščin. Pričakovana letna inflacija naj bi letos dosegla dva odstotka in se do 2020 okrepila na 2,3 odstotka. S tem naj bi ostala precej nad inflacijo v evrskem območju.

Dolenc ni želel ugibati, kdaj bi lahko doživeli novo krizo, a trenutno napovedi v naslednjih treh letih večjih pretresov ne napovedujejo.

BS: Višja napoved gospodarske rasti