Sporni zakon določa, da naj bi se odškodnine poplačale iz prihodnjih dobičkov Banke Slovenije. Foto: BoBo
Sporni zakon določa, da naj bi se odškodnine poplačale iz prihodnjih dobičkov Banke Slovenije. Foto: BoBo

"V Banki Slovenije pozdravljamo namero vlade po ureditvi pravnega varstva imetnikov podrejenega dolga, vendar trenutna rešitev tega ne omogoča. V postopku priprave zakona smo podali več predlogov, kako ustrezno urediti položaj centralne banke v tovrstnih sodnih postopkih, ki pa niso bili upoštevani," so spomnili in dodali, da so ustavnemu sodišču predlagali tudi začasno zadržanje uporabe zakona in prednostno obravnavo zahteve za presojo ustavnosti.

Banka Slovenije je sodišču predlagala še, naj presodi tudi nekatera v zakonu predvidena postopkovna pravila. "Ta namreč ne zagotavljajo učinkovitega sodnega varstva, Banko Slovenije postavljajo v izrazito podrejen položaj, posegajo v pristojnosti institucij EU-ja ali so v nasprotju s pravili varovanja zaupnih nadzorniških podatkov, ki veljajo v EU-ju," so izpostavili.

Med argumenti, zakaj so se odločili za to potezo, so navedli, da zakon krši prepoved monetarnega financiranja, da Banka Slovenije odgovarja potencialno objektivno, ob čemer ji je naloženo obrnjeno dokazno breme, tako stroga odgovornost javnih institucij pa da je izjema v Sloveniji in tudi v EU-ju.

Izpostavili so naloženo plačilo pavšalnih odškodnin investitorjem, ki so fizične osebe, pri katerih pa se niti ne ugotavlja, zakaj je škoda nastala. "Na Banki Slovenije poudarjamo, da centralna banka ne more zagotavljati sredstev za ukrepe socialne narave, kamor spadajo omenjene pavšalne odškodnine," so navedli.

Zakon določa, da naj bi se odškodnine poplačale iz prihodnjih dobičkov Banke Slovenije, ki bi bili sicer pretežno namenjeni oblikovanju splošnih rezerv, in iz že oblikovanih splošnih rezerv.

"S tem je poseženo v finančno neodvisnost centralne banke, ki mora imeti na voljo ustrezna sredstva za izvajanje svojih primarnih nalog, prav tako pa mora imeti tudi možnost odločanja pri oblikovanju svojih rezerv," še pojasnjujejo.

Zakon je začel veljati 19. decembra, z njegovo uveljavitvijo pa je DZ izpolnil odločbo ustavnega sodišča iz jeseni 2016. V poslanskih skupinah, ki so posamezne rešitve predlagale, in na ministrstvu za finance so prepričani, da so vsa morebitno sporna določila dobro argumentirali.