Bilančna vsota in prihodki bank upadajo. Foto: Thinkstock
Bilančna vsota in prihodki bank upadajo. Foto: Thinkstock

Banka Slovenije v svoji redni mesečni informaciji o stanju bančnega sistema ugotavlja, da je rezultat bank izboljšalo to, da so januarja oblikovale za 11,1 milijona evrov manj oslabitev in rezervacij, kot pa so jih ustvarile.

Še naprej pa so se zmanjševali bruto prihodki bank. Ti so bili pri 88,5 milijona evrov za 7,5 odstotka pod ravnjo iz januarja 2015. Čiste obresti so bile nižje za 4,8 odstotka, neobrestni prihodki pa so upadli za 12,7 odstotka, ugotavlja Banka Slovenije.

Tudi skupna bilančna vsota se je krčila in je znašala 37,8 milijarde evrov, kar je 2,9 odstotka manj kot pred letom dni.

V primerjavi z decembrom se je obseg posojil podjetjem januarja povečal za 0,6 odstotka, na 8,3 milijarde evrov, a to je še vedno za 10,5 odstotka manj kot januarja lani. Rast posojil gospodinjstvom, teh je bilo januarja za 8,4 milijarde evrov, se je na medletni ravni prevesila v rahlo negativno, za 0,7 odstotka pa je bilo več stanovanjskih posojil.

Terjatev z zamudami nad 90 dni, te kažejo kakovost posojilnega portfelja, je bilo januarja 9,7 odstotka.