Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Čiste obresti so bile z 268 milijonov evrov medletno višje za dobro tretjino. Neobrestni prihodki so bili medtem z 78,6 milijona evrov v primerjavi z enakim obdobjem lani višji za skoraj 3,6-krat. Od tega so odpravnine narasle za dobrih sedem odstotkov, na 67,4 milijona evrov.

Bruto dohodek bank se je v prvih dveh mesecih leta povečal za 57 odstotkov. Operativni stroški so se zvišali za 11 odstotkov, na 186 milijonov evrov. Banke so sprostile za 0,7 milijona evrov oblikovanih oslabitev in rezervacij.

Skupna vrednost posojil nebančnemu sektorju je konec februarja dosegla 26,94 milijarde evrov. Medletno je bila višja za 0,5 odstotka. Vrednost posojil podjetjem se je zmanjšala za pet odstotkov, na 9,94 milijarde evrov. Vrednost posojil gospodinjstvom se je medtem povečala za 4,1 odstotka, na 12,62 milijarde evrov.

Rast posojil gospodinjstvom v januarju in februarju je bila posledica povečanja pri potrošniških posojilih, ki so se medletno povečala za 13,6 odstotka. Rast pri stanovanjskih posojilih je bila medtem 0,8-odstotna.

Vrednost denarnih vlog nebančnega sektorja je konec februarja znašala 40,47 milijarde evrov, kar je bilo 3,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Vloge podjetij so februarja zrasle za 0,3 odstotka, medletno za 15,3 odstotka. Depoziti gospodinjstev so se medtem februarja zmanjšali za 0,7 odstotka, medletno pa povečali za 1,3 odstotka.

Bilančna vsota bank je konec februarja dosegla 52,66 milijarde evrov. Februarja se je povečala za 0,2 odstotka, medletno pa za 4,7 odstotka.