Javna agencija Spirit Slovenija bo za celotno upravičeno obdobje izplačala predvidoma nekaj več kot 395 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Foto: EPA
Javna agencija Spirit Slovenija bo za celotno upravičeno obdobje izplačala predvidoma nekaj več kot 395 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Foto: EPA

Prvo izplačilo se nanaša na prvo trimesečje letošnjega leta, nadaljnja izplačila Javne agencije Spirit Slovenija pa bodo upravičenci prejeli mesečno do 30. v mesecu ne glede na to, za katere mesece so zaprosili za pomoč, so pojasnili na ministrstvu za gospodarstvo. Vsak konec meseca bodo namreč prejemali 80 odstotkov ene dvanajstine skupne ocenjene višine pomoči celotnega upravičenega obdobja, za katerega so zaprosili v vlogi.

Za mesečna izplačila v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2023 bodo upoštevali korekcijski postopek. Po pojasnilih ministrstva bo pristojni organ za ta izplačila izvedel korekcijo zneska okvirne vrednosti pomoči na način, da bo upošteval podatke o dejanski porabi in ceni energentov, ki jih bo prejel s strani operaterjev in dobaviteljev za posameznega upravičenca za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2023.

Sorodna novica Država bo podjetjem zaradi visokih cen energentov namenila 400 milijonov evrov

Odstopanja med realiziranimi izplačili pomoči v letu 2023 in izračunom višine pomoči glede na podatke o dejanski porabi in ceni za obdobje od 1. julija do vključno 31. decembra 2023 bo pristojni organ upošteval pri poračunu, ki ga bo izvedel do vključno 28. februarja 2024, so še navedli. Ne glede na dejansko porabo in ceno pa izplačana pomoč za gospodarstvo pri posameznem upravičencu ne more presegati ocenjene višine pomoči, ki jo je napovedal v vlogi.

Javna agencija Spirit Slovenija bo za celotno upravičeno obdobje izplačala predvidoma nekaj več kot 395 milijonov evrov nepovratnih sredstev 1958 upravičencem, od tega 1762 za enostavno pomoč, 186 za osnovno posebno pomoč, tri za posebno pomoč zaradi zmanjšanja gospodarske uspešnosti, eno posebno pomoč za energetsko intenzivna podjetja in šest za posebno pomoč za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih.