Delavcev močno primanjkuje tudi v gradbeništvu. Foto: BoBo
Delavcev močno primanjkuje tudi v gradbeništvu. Foto: BoBo

V. d. direktorja Zavoda za zaposlovanje Slovenije Greta Metka Barbo Škerbinc je na novinarski konferenci Zavoda za zaposlovanje RS poudarila visoko zaposlenost, število delovno aktivnih pa za zdaj še vedno raste. Trenutno je po podatkih Statističnega urada RS v Sloveniji 932.968 delovno aktivnih prebivalcev. Stopnja registrirane brezposelnosti, ki se meri z nekoliko zamude, je bila maja pri petih odstotkih, kar je 0,9 odstotne točke manj kot aprila.

Povprečno je bilo v prvih šestih mesecih leta na zavodu registriranih 50.180 ljudi, kar je 16 odstotkov manj kot v istem obdobju lani. Na zavodu se je v tem času na novo prijavilo 28.700 brezposelnih, kar je 0,5 odstotka manj kot v istem času lani. Odjavilo se je medtem 35.700 brezposelnih, od tega zaradi zaposlitve 23.900.

Greta Metka Barbo Škerbinc, v. d. direktorja Zavoda za zaposlovanje Slovenije. Foto: BoBo
Greta Metka Barbo Škerbinc, v. d. direktorja Zavoda za zaposlovanje Slovenije. Foto: BoBo

Na zavodu so poudarili, da značilnost trga dela ostajajo strukturna neskladja. V zadnjih petih letih se tako povečuje delež težje zaposljivih, kot so starejši od 55 let, brezposelni z osnovnošolsko izobrazbo. Velik delež je še vedno dolgotrajno brezposelnih, približno polovica, se je pa njihovo število v zadnjem letu zmanjšalo za 25 odstotkov.

"Na zavodu za zaposlovanje imamo vsak dan skoraj 5000 potreb po delavcih." Pri tem to niso vse potrebe, ki obstajajo na trgu dela, saj po zakonu niso vsi delodajalci obvezani, da objavljajo oglase za delo na ZRSZ-ju. Kot je pojasnila Barbo Škerbinc, se predvsem iščejo delavci za opravljanje preprostih del v gradbeništvu, predelovalni dejavnosti, čistilci, strežniki, gospodinjski pomočniki, prodajalci, vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev ter delavci v zdravstveni negi.

Napoved zaposlovanja do konca leta, ki se na zavodu izvaja v okviru ankete, v katero so vključeni delodajalci, kaže na še nadaljnjo rast zaposlovanja. Rast naj bi bila 2,7-odstotna, delodajalci pa do konca leta predvidevajo še za okoli 36.700 novih zaposlitev. "Več kot polovica delodajalcev, od katerih smo prejeli odgovore, se spoprijema s pomanjkanjem kadra. Primanjkljaj je predvsem v zdravstvu in socialnem varstvu, gostinstvu, prometu in skladiščenju, na področju izobraževanja in na področju gradbeništva." V teh panogah je delodajalcem najtežje pridobiti nove zaposlene.

Rekordno majhna brezposelnost

Podrobnejše statistične informacije

Na novo se je junija pri zavodu za zaposlovanje prijavilo 4010 brezposelnih, kar je 0,8 odstotka več kot maja in 1,5 odstotka več kot junija lani. Med novoprijavljenimi je bilo 313 iskalcev prve zaposlitve, 1832 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 48 brezposelnih zaradi stečajev in 665 presežnih delavcev.

V primerjavi s predhodnim mesecem je bilo 9,3 odstotka manj prijav iskalcev prve zaposlitve, 0,9 odstotka več pa se jih je prijavilo po izteku zaposlitev za določen čas. Brezposelnih zaradi stečajev se je prijavilo 2,1 odstotka več, presežnih delavcev pa 3,1 odstotka več.

V primerjavi z lanskim junijem se je na novo prijavilo 4,2 odstotka več presežnih delavcev, iskalcev prve zaposlitve 11,3 odstotka manj, brezposlenih po izteku zaposlitve za določen čas 1,3 odstotka manj, brezposlenih zaradi stečajev pa 9,4 odstotka manj.

Od 5018 brezposelnih oseb, ki jih je junija zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3138 oseb, kar je 5,5 odstotka manj kot maja in 13,3 odstotka manj kot junija lani.

V prvih šestih mesecih leta se je pri zavodu na novo prijavilo 28.758 brezposelnih, kar je 0,5 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju. Največ oseb se je prijavilo, ker jim je prenehala zaposlitev za določen čas, in sicer 14.202. Prijavilo se je tudi 2342 iskalcev prve zaposlitve ter 4993 presežnih delavcev in stečajnikov.

V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je pri zavodu prijavilo 4,9 odstotka več iskalcev prve zaposlitve, presežnih delavcev in stečajnikov se je prijavilo 1,2 odstotka več, brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas pa 6,2 odstotka manj.

Iz evidence se je odjavilo skupaj 35.761 brezposelnih, od teh 23.967 zaradi zaposlitve, kar je 12,3 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lanskega leta.

Brezposlenost se je junija zmanjšala v vseh območnih službah Zavoda. V primerjavi z majem se je brezposelnost najbolj zmanjšala v območni službi Murska Sobota (-4,2 odstotka). Sledijo območne službe Kranj (-3,9 odstotka), Koper (-3,6 odstotka), Nova Gorica (-2,4 odstotka), Velenje (-2,3 odstotka), Maribor (-2,1 odstotka), Ljubljana (-1,8 odstotka),Trbovlje (-1,6 odstotka), Celje (-1,4 odstotka), Ptuj (-1,4 odstoka), Novo mesto (-1,0 odstotka) in Sevnica (-0,9 odstotka).

V medletni primerjavi se je brezposelnost najbolj zmanjšala v območni enoti Ptuj (-19,7 odstotka) in v Trbovlje (-19,5 odstotka), najmanj pa v Velenju (-8,7 odstotka).

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja izobraževanja, nato iz gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva ter predelovalnih dejavnosti, so junija zavodu sporočili 15.804 prostih delovnih mest, kar je sedem odstotkov več kot maja in 7,9 odstotka več kot junija lani.

Rekordno majhna brezposelnost