Foto: BoBo

V tretjem četrtletju je bilo delovno aktivnih 990.000 prebivalcev Slovenije, kar je 1,7-odstotka več kot v istem obdobju lani. Neaktivnih je bilo 716.000 prebivalcev, kar je približno toliko kot pred letom dni. Stopnja delovne aktivnosti je bila 56,3-odstotna oz. za 1,6 odstotne točke višja kot v istem obdobju lani.

V tretjem četrtletju redno zaposlenih skoraj 800.000 Slovencev

Skupno število zaposlenih je bilo v tretjem četrtletju za 1,3 odstotka višje kot v primerljivem obdobju lani. Zaposlenih v rednem delovnem razmerju je bilo 796.000, od tega je bilo 88,5 odstotka oz. 704.000 oseb zaposlenih za nedoločen čas, 11,5 odstotka oziroma 92.000 ljudi pa za določen čas. Skupno število zaposlenih je bilo v tretjem četrtletju za 1,3 odstotka višje kot v istem obdobju lani.

29 odstotkov zaposlenih za določen čas je v takšnem delovnem razmerju, ker ne more najti stalne zaposlitve. 26 odstotkov je zaposlenih na ta način, ker se izobražujejo, 22 odstotkov, ker imajo individualno pogodbo o zaposlitvi, 23 odstotkov pa je v takšnem razmerju iz drugih razlogov.

Podatki SURS-a o delovno aktivnem prebivalstvu

Delovno aktivno prebivalstvo so osebe, ki so v zadnjem tednu pred anketiranjem opravile kakršno koli delo za plačilo, dobiček ali za družinsko blaginjo. Med delovno aktivno prebivalstvo spadajo tudi vse tiste zaposlene ali samozaposlene osebe, ki jih v zadnjem tednu pred anketiranjem ni bilo na delo. Kot delovno aktivne obravnavamo tudi zaposlene osebe, ki so začasni ali trajni presežki, in sicer do prenehanja delovnega razmerja, osebe na porodniškem dopustu in pomagajoče družinske člane.

Razlogi za neiskanje zaposlitve

68 odstotkov neaktivnih oseb ni iskalo dela zaradi upokojitve, 15 odstotkov zaradi izobraževanja oz. usposabljanja, devet odstotkov zaradi nezmožnosti za delo, bolezni ali invalidnosti, 7 odstotkov iz osebnih razlogov ali zaradi skrbi za družino, dva odstotka pa iz drugih razlogov.

Večina delovno aktivnih ne dela ponoči

8,2 odstotka delovno aktivnih oseb je v tretjem četrtletju običajno delalo ponoči, 12,2 odstotka jih je ponoči delalo občasno, 79,5 odstotka pa nikoli. Ob sobotah je delalo običajno 19,2 odstotka delovno aktivnih, občasno 39,8 odstotka, 41 odstotkov pa nikoli.

Ob nedeljah jih ni nikoli delalo 66,8 odstotka, za 12,9 odstotka delovno aktivnih je bilo delo ob nedeljah nekaj običajnega, občasno pa jih je ob nedeljah delalo 20,2 odstotka.