Foto: Reuters
Foto: Reuters

Pridelovalci bodo prejeli nepovratna sredstva za kritje dodatnih stroškov zaradi zvišanja cen energije, živalske hrane, goriva in surovin."Namen sheme je kritje dela dodatnih stroškov, ki so jih imeli upravičenci ob trenutni geopolitični krizi zaradi zvišanja cen energije, živalske hrane, goriva in drugih surovin," je sporočila Evropska komisija.

Ta je ugotovila, da je shema v skladu s pogoji, določenimi v začasnem okviru za ukrepe državne pomoči, ter ukrep odobrila v skladu s pravili EU o državni pomoči.

Posamezni upravičenec bo lahko prejel do 35.000 evrov, pomoč mora biti odobrena do 31. decembra letos.

Ministrstvo z Evropsko komisijo usklajuje načrt skupne kmetijske politike za Slovenijo

Kmetijsko ministrstvo medtem z Evropsko komisijo usklajuje predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo. Dopolnjen predlog bodo predstavili na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra 22. avgusta. Po obravnavi na vladi ga bodo nato posredovali komisiji v potrditev.

Državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tatjana Buzeti je na današnji javni obravnavi okoljskega poročila in strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027 za Slovenijo v Hiši EU, ki jo je spremljalo okoli 300 udeležencev, dejala, da stremijo k prilagoditvam in izboljšanju besedila, predvsem v smeri zelene, podnebne in digitalne transformacije. "Naš cilj je, da skupaj v partnerskem sodelovanju pripravimo dopolnjen predlog, ki bo odgovoril na pripombe komisije in bo sprejemljiv za naše partnerje," je povedala. Kot je dodala, so v načrtu naslovljeni cilji reforme skupne kmetijske politike in upoštevane nacionalne posebnosti.

Po njenih besedah gre za enega ključnih projektov. "Gre za projekt, ki bo slovenskemu podeželju, kmetom, živilskopredelovalni industriji ter ohranjanju okolja, naravnih virov, biotske raznovrstnosti in boju proti podnebnim spremembam in prilagajanju nanje prinesel 1,76 milijarde evrov sredstev do leta 2027," je dejala.

Javna razgrnitev osnutka okoljskega poročila za strateški načrt skupne kmetijske politike in predloga strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo se je začela 11. julija in bo trajala do 11. avgusta. Slovenija je strateški načrt komisiji predložila konec lanskega leta, odziv komisije z nekaterimi pripombami pa je prejela konec marca. Načrt bo začel veljati s prihodnjim letom.