ECB je posvaril pred številnimi tveganji, ki jih prinaša Facebookov denar libra. Foto: EPA
ECB je posvaril pred številnimi tveganji, ki jih prinaša Facebookov denar libra. Foto: EPA

"V preteklem obdobju smo na Banki Slovenije projekte, ki temeljijo na izdaji t. i. stabilnega kovanca, že poglobljeno obravnavali, tako da smo s samim konceptom kriptoimetja, ki ima kritje v valuti fiat, že podrobneje seznanjeni," so pri Banki Slovenije zapisali v pojasnilih. "V povezavi s projektom Libra od pobudnikov za zdaj še ni razkritih dovolj relevantnih informacij, na podlagi katerih bi lahko sprejemali kakršna koli stališča," so dodali.

V splošnem v Banki Slovenije ugotavljajo, da lahko projekt Libra glede na velik potencialni doseg in medpanožno podporo ustvari priložnosti, na drugi strani pa lahko povzroči prenos bistvenega dela finančnih aktivnosti s finančnih subjektov, ki so regulirani, na področje, ki ni regulirano.

"Članice Evropskega sistema centralnih bank bomo zato proučile potencialna tveganja za finančno stabilnost, vidike preprečevanje pranja denarja oziroma boja proti financiranju terorizma in vidike operativne odpornosti," so poudarili.

V Banki Slovenije za zdaj nimajo dovolj relevantnih informacij, da bi zavzeli stališče do libre. Foto: BoBo
V Banki Slovenije za zdaj nimajo dovolj relevantnih informacij, da bi zavzeli stališče do libre. Foto: BoBo

Potencialni vplivi na centralne banke

Prav tako bodo proučili vpliv na funkcije centralnih bank, vključno z varnostjo in učinkovitostjo plačilnih sistemov in nemotenim izvajanjem denarne politike. "Ključno pri tem pa je, da si centralne banke prizadevamo za celovit in usklajen pristop, ki bo temeljil na principu 'podobno tveganje – podoben nadzor'," so dodali in poudarili, da si bodo, da bi se izognili regulatorni arbitraži, prizadevali tudi za usklajen pristop na svetovni ravni.

Dejavnost poteka tako v sodelovanju z nadnacionalnimi nadzorniki kot tudi centralnimi bankami držav članic EU-ja. V sklopu rednih nadzorniških dejavnosti izvajajo tudi presojo novih poslovnih modelov obstoječih in novih ponudnikov finančnih storitev, kot so plačevanje, prenos sredstev, načrtovanje proračuna, poročanje regulatorju in podobno, so dodali.

BS v letošnjem letu tudi vzpostavlja stičišče za inovacije finteh. To bo predstavljalo enotno točko za izmenjavo informacij, povezanih z inovativnimi poslovnimi modeli, in pojasnjevanje regulativnih zahtev s področij v njihovi pristojnosti. "Namenjeno bo širšemu krogu tržnih subjektov, ki razvijajo inovativne rešitve na področju finteha, pa tudi tehnološkim podjetjem, ki pri razvoju inovativnih storitev sodelujejo s finančnimi institucijami," so še navedli.

Evropski forum EFIF

BS bo prav tako dejavno sodeloval z novoustanovljenim Evropskim forumom spodbujevalcev inovacij (European Forum for Innovation Facilitators – EFIF), ki so ga za izboljšanje sodelovanja in koordinacije ter podpore uporabi novih tehnologij v finančnem sektorju EU-ja aprila letos ustanovili Evropska komisija in nadnacionalni nadzorniki. Sodelovanje na tem področju poteka tudi z Agencijo za trg vrednostnih papirjev in Agencijo za zavarovalni nadzor ter ministrstvom za finance.

S tem namenom je bila tako v okviru odbora za finančno stabilnost ustanovljena delovna skupina za finteh in kibernetsko varnost, katere naloga je zlasti vzajemno obveščanje o ključnih dogajanjih na trgu, dejavnostih zakonodajalca ter načrtovanje skupnih iniciativ članov delovne skupine na področju finteha. V sklopu delovne skupine so teme, vezane na kriptoimetja, redno obravnavane, so še dodali.

Vse članice G7 izražajo resne pomisleke glede projekta Facebookovega denarja libre. (Foto: Voditelji G7 na srečanju v Taormini na Siciliji leta 2017). Foto: BoBo
Vse članice G7 izražajo resne pomisleke glede projekta Facebookovega denarja libre. (Foto: Voditelji G7 na srečanju v Taormini na Siciliji leta 2017). Foto: BoBo

Svarila ECB-ja, v G7 skeptični

Skepso do libre so prejšnji teden izrazile članice skupine G7. Njihovi finančni ministri so na zasedanju v Franciji obravnavali poročilo posebne skupine strokovnjakov, na čelu katere je sedel Benoit Coeure iz Evropske centralne banke (ECB). Ta je med drugim posvarila pred tveganji, kot so možnost njene uporabe za financiranje terorizma ter vprašanja varovanja zasebnosti uporabnikov, odpornosti proti kibernetskim napadom, vprašanja poštene konkurence ter spoštovanja davčne zakonodaje.

Skupina G7 predloge delovne skupine o tem, kako se spopasti z izzivom libre, pričakuje do jeseni. Za zdaj pa vse članice G7 izražajo resne pomisleke glede projekta.
Facebook je junija predstavil digitalno valuto libra, ki jo v tehnološkem velikanu opisujejo kot "novo globalno valuto". Konzorcij, v katerem so tudi podjetja, kot so npr. Mastercard, Visa, PayPal in Uber, naj bi jo v uporabo dal prihodnje leto. Šlo naj bi za kriptovaluto s kritjem v realnem premoženju, ki bi omogočila dostop do finančnih storitev tudi ljudem brez bančnega računa, ki jih je predvsem v razvijajočih se državah še vedno ogromno.