Pozabljenih je še za za dobrih 13,6 milijona evrov premoženja. Foto: Pixabay
Pozabljenih je še za za dobrih 13,6 milijona evrov premoženja. Foto: Pixabay

Zanimanje za prevzem je ta teden nekoliko upadlo. "V predprazničnih dneh je bilo zanimanje veliko, približno 700 poizvedb dnevno, zdaj pa zanimanje rahlo upada in se vrti okoli 500 poizvedb dnevno," so povedali v Centralni klirinško depotni družbi (KDD). Večina poizvedb pa se po njihovih navedbah še vedno konča z ugotovitvijo, da poizvedovalec nima pozabljenih vrednostnih papirjev ali denarnih upravičenj.

Ocenjena vrednost vrednostnih papirjev je na začetku decembra znašala nekaj manj kot 15 milijonov evrov, sredstev, ki so se nabrala z donosi, izplačili in denarnimi nadomestili, pa je bilo še za nekaj manj kot štiri milijone evrov. Do zdaj je ta upadla na dobrih 13,6 milijona evrov. Skupno število evidentiranih upravičencev se zmanjšuje le v majhni meri in še vedno ostaja nad 50.000.

"Na skupnem namenskem računu za prenos na Kapitalsko družbo (Kad) so vpisani vrednostni papirji 157 različnih izdajateljev. Gre tako za tržne kot netržne vrednostne papirje. Delež vpisanih vrednostnih papirjev posameznega izdajatelja na skupnem namenskem računu za Kad v večini predstavlja manj kot pet odstotkov celotne izdane količine vrednostnih papirjev," so pojasnili v KDD-ju.

Prenos mogoč le še do novega leta

Čas za prenos se bo iztekel 31. decembra. KDD bo vse vloge oziroma zahteve za prenos vrednostnih papirjev ali njihove denarne protivrednosti, poslane do 31. decembra po navadni pošti ali elektronski pošti, obdelal v novem letu, so napovedali. Nato se bo preostalo premoženje preneslo na poseben račun Kada, ki bo z novim letom postal njihov dokončni lastnik in bo upravičen tudi do vseh pravic iz njih.

Gre za premoženje iz t. i. certifikatov, pridobljenih v privatizaciji. Vrednostni papirji so se takrat vpisali na registrske račune, ki pa jih je država z letom 2017 ukinila. Kdor od takrat ni naredil ničesar, ima čas za ukrepanje do petka. Pri KDD-ju lahko opravi poizvedbo, in če se odloči, da bo vrednostne papirje obdržal, pri KDD-ju poda zahtevo za prenos.

Premoženje bo prevzel KAD

KDD prenos opravi v dobro računa, ki ga vodi član KDD-ja. Člani KDD-ja, ki vodijo trgovalne račune za domače fizične osebe, so banke BKS banka, NLB, Nova KBM in SKB banka ter borznoposredniška družba Ilirika, so našteli v KDD-ju.

Posameznik pa lahko premoženje prenese tudi na fiduciarni račun, to je račun notarja, odvetnika, skrbnika zapuščine, skrbnika za posebne primere, upravitelja v postopku zaradi plačilne nesposobnosti ali druge osebe, ki opravlja skrbniške storitve v okviru svoje redne dejavnosti ali poklica. Takšno možnost med drugim ponuja Vseslovensko združenje malih delničarjev.