Foto: BoBo
Foto: BoBo

Cene bodo veljale do 12. septembra. Na avtocestnem križu trgovci cene oblikujejo prosto.

Cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva so v Sloveniji spet delno uravnavane od 21. junija, ko je bilo treba za liter 95-oktanskega bencina odšteti 1,755 evra, dizla pa 1,848 evra. Od takrat so se štiri 14-dnevna obdobja zaporedoma zniževale, v torek pa so se torej zvišale.

Cene se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar–evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah se medtem še naprej oblikujejo prosto na trgu oziroma jih trgovci določajo sami.

Vlada je sicer z 2. avgustom v ceno spet vključila dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida, 17. avgusta pa še prispevek za energetsko učinkovitost za pogonska goriva, s katerim se sofinancirajo ukrepi Eko sklada na področju podpore naložbam v energetsko učinkovitost. Istega dne se je nekoliko zvišala tudi najvišja dovoljena višina marže trgovcev na servisih zunaj avtocest.

Še naprej se medtem ne obračunava prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Podražitev goriv