Gostinstvo in turizem sta med gospodarskimi panogami, ki so zaradi epidemije utrpele najhujšo škodo. Omenjeni panogi pa omogočata veliko študentskega dela. Foto: BoBo
Gostinstvo in turizem sta med gospodarskimi panogami, ki so zaradi epidemije utrpele najhujšo škodo. Omenjeni panogi pa omogočata veliko študentskega dela. Foto: BoBo

Poslanko Jerco Korče (LMŠ) je med drugim zanimalo, za koliko je upadla ponudba študentskega dela v celotnem letu 2020 v primerjavi s predhodnim letom, katere ukrepe, ki zadevajo študente in dijake, zaposlene prek študentske napotnice (razen 150 evrov dodatka za vse študente), je do zdaj predlagal in kaj bo za to skupino mladih storil v prihodnje.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je v odgovoru poudaril, da upad ponudbe študentskega dela ni podatek, ki bi ga bili koncesionarji na podlagi predpisov dolžni zbirati. Iz odgovorov, ki jih je ministrstvo prejelo od koncesionarjev, je po njegovih navedbah razvidno, da jih večina ne razpolaga s tem podatkom, preostali ugotavljajo upad, eden pa povišanje ponudbe.

"Glede na navedeno ne moremo podati podatka o upadu ponudbe študentskih del, ki bi bil reprezentativen za celotno dejavnost začasnega in občasnega dela dijakov in študentov v Sloveniji. Vsekakor pa lahko zatrdimo, da je ponudba odvisna od epidemioloških ukrepov in da se zmanjša ob zaostrovanju in veča ob sproščanju ukrepov," je dejal.

Minister za delo Janez Cigler Kralj. Foto: BoBo
Minister za delo Janez Cigler Kralj. Foto: BoBo

Manj denarja za ŠOS in štipendije

V povezavi z vprašanjem, ki se nanaša na upad študentskega dela, minister pojasnjuje, da koncesionar, ki posreduje začasna in občasna dela dijakom in študentom, mesečno obračunava 16-odstotno koncesijsko dajatev od prejemkov, izplačanih dijakom in študentom.
Sredstva iz 16-odstotne koncesijske dajatve se skladno s predpisi namenjajo v proračunski sklad za sofinanciranje štipendij (52,6 odstotka), delovanje Študentske organizacije Slovenije (23,7 odstotka) in kritje stroškov posrednikov.

Izračun sredstev, namenjenih proračunskemu skladu, mora koncesionar predložiti Finančni upravi RS najpozneje do 18. v mesecu za pretekli mesec.

4,5 milijona evrov manj

Spomnil je, da ministrstvo trenutno razpolaga s podatki do vključno novembra. Pri pregledu dokumentacije so po njegovih besedah ugotovili, da je bilo v proračunski sklad ministrstva v obdobju od januarja do novembra lani odvedenih 4,5 milijona evrov manj kot v enakem obdobju leto pred tem, kar pomeni 22,32-odstotni upad.

Po podatkih študentskih servisov so se tem prihodki v preteklem letu zmanjšali za več kot 40 odstotkov. V Sloveniji je okoli 150.000 študentov in dijakov, od tega jih za potrebe bivanja in študija delo opravlja okoli 20.000. To je dobrih 13 odstotkov vseh, najbolj ogroženi pa so izredni študenti, starši študenti in tisti, ki živijo v zasebnih stanovanjih, opozarjajo v Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS).