Na rast prihodkov še naprej vplivajo višje povprečne cene pigmenta titanovega dioksida. Čisti dobiček je znašal 39,5 milijona evrov, kar je 51 odstotkov več kot v prvih devetih mesecih lani.

Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), je v prvih devetih mesecih dosegel 58,6 milijona evrov in znaša 31 odstotkov od dosežene prodaje. V primerjavi z istim lanskim obdobjem je EBITDA višji za 39 odstotkov, je družba danes sporočila prek spletne strani Ljubljanske borze.

V devetih mesecih je Cinkarna Celje, ki jo vodi Aleš Skok, zaposluje pa 773 ljudi, za naložbe, nabavo osnovnih sredstev in nadomestne opreme ter okoljske naložbe porabila 6,95 milijona evrov, kar predstavlja dobrih 48 odstotkov načrtovanih sredstev za leto 2022.

Vodstvo Cinkarne ocenjuje, da bodo na podlagi dobrih devetmesečnih rezultatov in precej težjih razmerah poslovanja v zadnjem četrtletju in temu primernih projekcij do konca leta presegli zastavljeni načrt dobička za leto 2022.

Za celotno letošnje leto je načrtovanih 40 milijonov evrov (v letu 2021 je ta dosegel 33,2 milijona evrov) čistega dobička, prihodki pa naj bi se povzpeli na slabih 226 milijonov evrov.

V letu 2023 bodo skladno s pričakovanji in cikli v panogi dosegli 200,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje. Prodaja na tujih trgih bo prihodnje leto znašala 183,3 milijona evrov, čisti dobiček je načrtovan v višini 5,9 milijona evrov.

Načrtovan manjši čisti dobiček v prihodnjem letu je neposredna posledica padanja prodajnih cen pigmenta titanovega dioksida in rasti cen strateških surovin ter energentov, pojasnjujejo v Cinkarni.

Zaradi spremenjenih okoliščin se bo v letu 2023 spremenila tudi načrtovana dividendna politika. Družba načrtuje, da bo za dividende namenjenih in izplačanih 50 odstotkov čistega dobička. To pomeni spremembo od dividendne politike iz strategije razvoja družbe za obdobje 2019–2023, ki je predvidevala, da bo za dividende izplačanih 75 odstotkov čistega dobička.

Letos je Cinkarna Celje delničarjem izplačala za 31,89 evra bruto dividende na delnico, za njihovo izplačilo pa namenila ves bilančni dobiček za lani v vrednosti dobrih 25 milijonov evrov.

V družbi še pojasnjujejo, da se upočasnjuje povpraševanje kupcev iz vseh prodajnih segmentov z naslova inflacijskih pritiskov na industrijo in končnega potrošnika. Precejšni padec povpraševanja po pigmentu ugotavljajo na Kitajskem, kar povzroča velik padec lokalnih cen in večji pritisk njihovih proizvajalcev na evropski trg. Obrača se tudi trend prodajnih cen pigmenta v Evropi. Podjetje zato v leto 2023 vstopa previdno.