Na dvig prodaje je vplivalo ugodno povpraševanje, so zapisali v družbi.

Povpraševanje je bilo ugodno v vseh geografskih segmentih, kar je povezano z vsesplošnim dvigom potrošniškega oz. nabavnega optimizma, so v sporočilu, objavljenem prek spletne strani Ljubljanske borze, zapisali v Cinkarni Celje. Ta bo sicer rezultate in čistilno napravo za čiščenje dimnih plinov predstavila na današnji dopoldanski novinarski konferenci.

Dobiček iz poslovanja z odpisi oz. EBITDA je v prvem polletju letos dosegel 26,6 milijona evrov in je znašal 27 odstotkov od dosežene prodaje. V primerjavi z letom poprej je bil EBITDA višji za 50 odstotkov. Kot so opisali razmere, je bila azijska konkurenca navzoča, a po znatno višjih cenah kot v preteklih obdobjih. Vzporedno s tem pa je povezan tudi pritisk na vhodni strani, so opozorili.

"Najpomembnejša gradnika poslovne uspešnosti sta pigment titanov dioksid in racionalizacija portfelja strateških področij, ki je usmerjena v jedrni program in opuščanje nerentabilnih dejavnosti," so izpostavili. Po zmogljivosti proizvodnje pigmenta titanovega dioksida so v svetovnem merilu med manjšimi proizvajalci, a iz panožnih analiz ugotavljajo, da sodijo med uspešnejše udeležence industrije pigmenta titanovega dioksida.

Drugo četrtletje je zaznamovala precejšnja krepitev mednarodnega gospodarstva. V družbi poleg negotovosti, povezanih z načrtovanim remontom, rastjo cen surovin in s posledicami širjenja virusa covida-19, v mednarodnem gospodarskem prostoru ne zaznavajo drugih izrazitih tveganj, ki bi lahko v tekočem letu pomembno negativno vplivale na poslovanje podjetja in njegove poslovne načrte, so zapisali.

Sedaj levji delež povpraševanja pripisujejo močnemu gradbenemu sektorju. To lahko spremeni nižja sezona gradbincev v jesenskem in zimskem času. Tržno ravnovesje je vzpostavljeno pri višjih povprečnih prodajnih cenah, ki so se od konca leta 2020 povečale za 12 odstotkov. Ob tem se pojavljajo pritiski na povečanje cen nekaterih ključnih surovin med drugim tudi titanonosnih rud. Zaradi obstoječih zalog surovin in večanja prodajnih cen proizvodov je vpliv na marže v prvem polletju ugoden, so ocenili.

V drugem polletju pričakujejo nadaljnje dvige cen na vhodni in izhodni strani. Načrtujejo izvedbo obsežnejših načrtovanih vzdrževalnih del, ki bodo predvidoma med septembrom in novembrom pomembneje vplivala na zmanjševanje proizvodnje in prodaje, zviševala raven stroškov ter posledično vplivala na rezultat poslovanja. Če ne bo prišlo do poslabšanja epidemioloških razmer in razmer na prodajnih in nabavnih trgih, bo načrtovan dobiček za letos presežen, je ocenila uprava družbe.

V prvem polletju so za investicije, nabavo osnovnih sredstev in nadomestne opreme porabili 4,1 milijona evrov, kar predstavlja 28,7 odstotka načrtovanih za letos. Obseg naložb ne dosega polovice letnega plana, najbolj zaostajajo naložbe iz naslova okoljskih rezervacij. Razloga sta predvsem pojav spremenjenih okoliščin in podaljšani postopki izdelave dokumentacije in pridobivanja dovoljenj.