NLB ima letos v primerjavi z istim obdobjem lani za 36 odstotkov manj čistega dobička. Foto: BoBo
NLB ima letos v primerjavi z istim obdobjem lani za 36 odstotkov manj čistega dobička. Foto: BoBo

Nadzorni svet je ob obravnavi rezultatov Blaža Brodnjaka še za pet let imenoval za predsednika uprave banke. "Potem, ko smo bili v prvem polletju priča hibernaciji gospodarstva zaradi pandemije covida-19 in posledične ustavitvi javnega življenja in gospodarstva, je zmanjšanje števila okužb in sprostitev ukrepov za obvladovanje epidemije v poletnih mesecih omogočilo močno okrepitev aktivnosti v tretjem četrtletju leta 2020," je NLB sporočil ob objavi poslovnih rezultatov.

NLB Skupina je tako imela normalizacijo prihodkov, ki so dosegli raven kot pred epidemijo. Čisti prihodki so v devetih mesecih upadli za en odstotek, na 383,3 milijona evrov, dobiček pred oslabitvami in rezervacijami pa je upadel za dva odstotka, na 167 milijonov evrov.

Prvi mož NLB-ja ostaja Blaž Brodnjak. Foto: BoBo
Prvi mož NLB-ja ostaja Blaž Brodnjak. Foto: BoBo

Čisti neobrestni prihodki so dosegli 158,8 milijona evrov in so se glede na isto obdobje lani povečali za sedem odstotkov. Čiste opravnine so se glede na isto obdobje lani zmanjšale za en odstotek, na 125,1 milijona evrov, kar, kot so poudarili v NLB-ju, kaže na hitro vrnitev prihodkov iz opravnin na predkrizno raven. Bilančna vsota skupine se je povečala in je znašala 15,15 milijarde evrov, predvsem zaradi dotoka depozitov strank.

Bruto posojila strankam na ravni skupine so se povečala za dva odstotka, na 8,11 milijarde evrov. Rast posojil je bila ugotovljena tako pri bruto posojilih podjetjem, ki so se povečala za dva odstotka, kot pri posameznikih, ki so bila večja za tri odstotke. Vse hčerinske družbe so poročale o rasti bruto posojil strankam, predvsem v segmentu stanovanjskih posojil, kjer je večina bank o rasti poročala z dvomestnimi številkami.

Stanovanjska posojila

V Sloveniji so v devetih mesecih sklenili za 202,3 milijona evrov novih stanovanjskih posojil, ob tem pa so v NLB-ju poudarili, da "makrobonitetni ukrepi, ki jih je Banka Slovenije uvedla novembra 2019, še naprej močno negativno vplivajo na obseg potrošniških posojil v Sloveniji".

Količnik skupnega kapitala skupine se je glede na začetek leta okrepil za 5,3 odstotne točke, na 21,5 odstotka. "Močan kapitalski položaj skupine bo pomemben tako za predvideni prevzem Komercijalne Banke Beograd, ki se pričakuje v zadnjem četrtletju leta 2020 in je odvisen od pridobitve ustreznih soglasij regulatorjev, kot tudi za uspešno spoprijemanje s posledicami pandemije covida-19," so opozorili v NLB-ju.

Brodnjak, ki je dobil nov mandat načelu NLB-ja, je ob tem dodal, da obeti za prihodnost ostajajo negotovi, saj je drugi val epidemije prinesel nov nabor ukrepov ter omejil javno življenje, potrošnjo in številne gospodarske dejavnosti. "V času koronakrize smo še naprej nudili podporo svojim strankam tudi z možnostjo moratorijev v vrednosti 1,7 milijarde evrov in z zagotavljanjem pomembnih likvidnostnih linij za pomoč ključnim podjetjem in gospodinjstvom," je poudaril.

Nov mandat tudi Kremserju in Burkhardtu

Nadzorni svet je poleg Brodnjaka, ki je v upravi odgovoren za področje bančništva na drobno, privatnega bančništva in korporativnega bančništva, nov mandat podelil tudi Archibaldu Kremserju, ki je odgovoren za finančno poslovanje, in Andreasu Burkhardtu, ki je odgovoren za področje tveganj. Četrti član, Petr Brunclik, se je upravi pridružil maja.

"V času trajanja mandata je uprava uspešno zaključila postopek privatizacije banke, naredila pomembne korake za povečanje njene vrednosti in utrdila sistemsko vlogo skupine na vseh trgih, kjer posluje. Prepričani smo, da lahko v naslednjem srednjeročnem obdobju svojim vlagateljem ponudi privlačno zgodbo," je poudaril predsednik nadzornega sveta Primož Karpe. Izpostavil je tudi prepričanje, da uprava zagotovila uresničevanje strategije skupine.