Foto: BoBo
Foto: BoBo

"V skupini smo uspešno končali prvo polovico poslovnega leta in dosegli rekordne rezultate. Kljub pandemiji smo izpolnjevali svoje poslanstvo in zagotavljali nemoteno preskrbo z zdravili na svetovnih trgih. V Krki v drugo polletje vstopamo v dobri finančni kondiciji, z bogato ponudbo kakovostnih farmacevtskih izdelkov in inovativnimi pristopi na vseh področjih dela, ki nam bodo pomagali pri doseganju letošnjih načrtov in dolgoročnih strateških ciljev. Za leto 2020 načrtujemo 1,52 milijarde evrov poslovnih prihodkov in dobrih 210 milijonov evrov dobička. Ker je razvoj dogodkov, povezanih s širitvijo covida-19, njegovimi posledicami in ukrepi držav, še vedno nepredvidljiv, pozorno spremljamo dogajanje v državah, v katerih poslujemo, in se prilagajamo razmeram," je pojasnil predsednik uprave Krke Jože Colarič.

Večjih negativnih vplivov na poslovanje, razen vpliva padca tujih valut, predvsem ruskega rublja, na finančni rezultat, niso zaznali. Za raziskave in razvoj so namenili dobrih 9 odstotkov prodaje. Zaradi vpliva covida-19 so bili izdatki za naložbe nekaj manjši od načrtovanih, znašali so 31,3 milijona evrov.

Po prodaji je bilo najuspešnejše območje vzhodna Evropa z 271,7 milijona evrov in 33,9-odstotnim deležem. V Ruski federaciji so prodali za 180,2 milijona evrov izdelkov, kar je 8 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju.

Sledila je srednja Evropa, ki jo sestavljajo države višegrajske skupine in pribaltske države, s prodajo v vrednosti 182,7 milijona evrov in 22,8-odstotnim deležem. Vodilni trg je bila Poljska, kjer so prodali za 85,9 milijona evrov izdelkov in dosegli 8-odstotno rast.

V Sloveniji so dosegli 38,3 milijona evrov prodaje, kar predstavlja 4,8-odstotni delež prodaje skupine Krka.

V prvem polletju so registrirali štiri nove izdelke v 13 farmacevtskih oblikah in jakostih. Za naložbe so namenili 31,3 milijona evrov, od tega 20,7 milijona evrov v obvladujoči družbi. Načrtovane naložbe si bodo do konca leta prizadevali izpeljati v čim večjem obsegu. V skupini je bilo konec prvega polletja 11.658 zaposlenih, od tega v tujini 5579.