Kako bogate božičnice so izplačala podjetja v (delni) državni lasti? Foto: BoBo
Kako bogate božičnice so izplačala podjetja v (delni) državni lasti? Foto: BoBo

V Krki so zaposlenim izplačali božičnico 1.700 evrov bruto, poleg te pa na osnovi ugotovljene uspešnosti dvakrat na leto izplačujejo tudi nagrado za uspešnost, in sicer v določenem odstotku plače zaposlenega, ki je za vse zaposlene enak in vsakokratno izračunan za posamično polletje. "Do izplačila uspešnosti so upravičeni vsi sodelavci, ki so v rednem delovnem razmerju oziroma so zaposleni prek zunanjih agencij razen članov uprave. Ob koncu leta bo sledil tudi izračun uspešnosti za drugo polletje. Za prvo polletje pa je bil že izplačan," so pojasnili.

Varnostniki Sintalovo božično vrečko protestno podarili brezdomcem

Med podjetji z najvišjimi novoletnimi izplačili je tudi Petrol. Na podlagi dobrih poslovnih rezultatov je zaposlenim izplačal nagrado za poslovno uspešnost v znesku 1.300 evrov bruto, kar v primerjavi z lani predstavlja osem odstotkov višji znesek.

V Telekomu Slovenije so zaposlenim z izjemo članov uprave namenili božičnico v vrednosti 70 odstotkov zadnje znane povprečne plače v Sloveniji, to je 1198,48 evra bruto. Hkrati so jim namenili tudi prvi del variabilnega dela 13. plače za poslovno uspešnost v vrednosti 9,55 odstotka mesečne plače zaposlenega, pri čemer so upoštevali navzočnost v letošnjem letu.

Intereuropa je medtem zaposlenim v matični družbi in odvisni družbi Interagent skladno z določili kolektivne pogodbe že izplačala božičnico 550 evrov bruto. Pošta Slovenije, ki je pred kratkim prevzela Intereuropo, pa je delavcem namenila 400 evrov za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost.

V Luki Koper se glede božičnice oz 13. plače še odločajo. Foto: Radio Koper
V Luki Koper se glede božičnice oz 13. plače še odločajo. Foto: Radio Koper

Bolj in manj radodarni

Podoben znesek so prejeli tudi zaposleni v Savi Re, kjer so pojasnili, da božičnice praviloma ne izplačujejo, letos pa so jo, in sicer v znesku 500 evrov. Dodali so, da v skladu s kolektivno pogodbo zaposlenim sicer izplačajo plačo iz uspešnosti poslovanja, če je dosežen določen odstotek donosnosti na kapital – to je tudi osnova za določanje višine te plače. Polovico te plače izplačajo v decembru na podlagi doseženega rezultata v prvem devetmesečju, preostalo pa po koncu poslovnega leta, ko so poslovni rezultati potrjeni in revidirani.

Med radodarnejšimi so bile Slovenske železnice, ki bodo zaposlenim, razen delavcem s sklenjenimi individualnimi pogodbami o zaposlitvi, izplačale del plače iz poslovne uspešnosti v znesku 1.001 evro bruto.

V Holdingu Slovenske elektrarne so medtem delavcem namenili nagrado za poslovno uspešnost v znesku, dogovorjenem v okviru kolektivnih pogajanj znotraj skupine, to je 645 evrov bruto.

Elektro Maribor "v skladu z veljavno podjetniško kolektivno pogodbo zaposlenim izplača nagrado ob zaključku leta v primeru doseganja oziroma preseganja zastavljenih poslovnih ciljev". Ker v podjetju ob koncu leta še ne razpolagajo z revidiranimi poslovnimi rezultati za letošnje leto, se je uprava družbe s socialnim partnerjem dogovorila o izplačilu akontacije v bruto znesku 400 evrov.

Novomeška Krka je zaposlene razveselila s 1.700 evri božičnice. Foto: BoBo
Novomeška Krka je zaposlene razveselila s 1.700 evri božičnice. Foto: BoBo

Po podobni logiki letno nagrado izplačajo tudi v Elektru Primorska. Tudi tam namreč znesek določijo glede na dosežene temeljne poslovne cilje, določene v letnem poslovnem načrtu. "Dejansko višino nagrade določita uprava družbe in sindikat s posebnim sporazumom," so pojasnili. Nagrado izplačajo v dveh obrokih, vsem zaposlenim v enakem znesku, akontacija nagrade za letos znaša 1.300 evrov bruto. "V celoti bo izplačana, ko bodo znani vsi podatki za končni obračun nagrade za dosežene temeljne poslovne cilje," so še povedali.

V Elektru Ljubljana izplačila poslovne uspešnosti, če so za to izpolnjeni pogoji, izplačajo med letom, ko so dokončno znani poslovni rezultati, na podlagi katerih je določen znesek, v Elektru Celje pa so že napovedali, da bodo po zaključenem letu ob doseženih ciljih in pozitivnem poslovanju zaposlenim izplačali nagrado 886,63 evra.

V Novi KBM, ki je v lasti ameriškega sklada Apollo, so se zaposleni razveselili božičnice v znesku 1.142 evrov bruto, kar je 223 evrov več kot lani. Na drugi strani pa so praznih rok ostali delavci v Abanki. Kot so spomnili v tej finančni instituciji, ki jo je letos kupila Nova KBM, je bilo tako že lani.

NLB in Triglav številke ne razkrivata

V NLB-ju so na podlagi "zelo dobrih in stabilnih" poslovnih rezultatov izplačali nagrade za poslovno uspešnost, niso pa razkrili, v kolikšnem znesku. Nagrade so namreč različne, ker so odvisne od uspešnosti posameznika.

Prav tako zneskov niso navedli v Zavarovalnici Triglav, kjer so pojasnili, da so delavcem ob upoštevanju dobrih poslovnih rezultatov nakazali "del plače iz naslova poslovne uspešnosti, in sicer v vrednosti posameznikove bruto osnovne plače v letu 2018, sorazmerno s prisotnostjo na delu".

Luka Koper se še odloča

Medtem pa odločitve o izplačilu božičnice oziroma 13. plače še vedno niso sprejeli v Luki Koper. V Gen energiji pa namesto tega izplačujejo poslovno uspešnost, a odločitev o tem letos še ni padla.

Odgovora Mercatorja in Elektra Gorenjska STA ni dobil.

Izplačila iz uspešnosti poslovanja so v zadnjih letih davčno razbremenjena. Od njih se plačajo zgolj prispevki za socialno varnost, znesek do 100 odstotkov povprečne mesečne plače pa je oproščen plačila dohodnine. Prejemek do 100 odstotkov povprečne plače se tako ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.