"Odločitev za TEŠ 6 je ekonomsko in energetsko neracionalna ter okoljsko škodljiva," so prepričani pobudniki Poziva k premišljenemu in razumnemu investiranju v TEŠ. Foto: MMC RTV SLO
"Bloka 4 in 5 bi nadomestila novi blok TEŠ-a, pri tem pa bi privarčevali približno milijardo evrov," je prepričan Damijan. Foto: MMC RTV SLO

"Poziv k premišljenemu in razumnemu investiranju v TEŠ je vseslovenska nadstrankarska akcija in ni povezana z aktualnim političnim dogajanjem," so na novinarski konferenci povedali podpisniki pobude Vili Kovačič, Jože P. Damijan in Lojze Sočan.

"Argumenti ne pomagajo, zato izvajamo pritisk na vlado"
Kot je pojasnil Kovačič, so pobudniki do zdaj zbrali 67 podpisov, vendar njihov cilj ni številčnost, ampak "pritisk na vlado". V pozivu namreč opozarjajo, da je projekt TEŠ 6 "ekonomsko in energetsko neracionalen ter okoljsko škodljiv". Kovačič dodaja, da je še posebej v tej situaciji, ko se spopadamo z velikimi finančnimi težavami, treba poiskati bolj "racionalne alternativne rešitve, ki so za današnje razmere in bodoči razvoj najbolj primerne".

"Zavzemamo se za modernizacijo obstoječih naprav"
Jože P. Damijan je pojasnil, da bi bilo razumneje, da se, namesto predlagane gradnje novega šestega bloka TEŠ-a, obnovita bloka 4 in 5. "To ne bi pomenilo zloma elektroenergetskega sistema v državi, saj bi na ta način dobili večjo moč," je prepričan Damijan. "Projekt bi bil veliko cenejši, prihranili bi približno milijardo evrov. Z gradnjo novega bloka pa gremo korak nazaj."

Podpisniki pobude zato pozivajo vlado, naj se odloči za ustavitev gradnje TEŠ-a 6 in prihranjeni investicijski denar usmeri v modernizacijo obstoječih blokov 4 in 5, učinkovito rabo in prihranke energije, nove obnovljive vire, pospešeno izrabo hidroenergije, razvoj prenosnega omrežja ter drugačno izrabo in uporabo lesa.

"Treba je dati informacije na mizo in se mirno pogovoriti"
"Neracionalno smo gradili ceste, zanemarjali železnice, zdaj smo pred podobnim problemom. Na tak način ne moremo preživeti na dolgi rok," je dejal Lojze Sočan. Predlagal je, da se pobuda podpre, saj se "take zadeve ne bi smele reševati politično, ampak bi morali dati informacije na mizo in se mirno pogovoriti". V pobudi se namreč zavzemajo, da se vključi neodvisne strokovnjake v tehnično, finančno in pravno pripravo projekta, prav tako so potrebni transparenten mednarodni razpis, aktiven nadzor Računskega sodišča nad porabo denarja in delna vključitev zasebnih vlagateljev.

Pobudniki poziva so prepričani, da je TEŠ 6 preizkusni kamen slovenske razvojne, energetske in ekološke politike, zato ne morejo dopustiti, da pohlep in privilegiji posameznih lobijev prevladajo nad javnim interesom. Namen poziva je spodbuditi spremembo vladne politike, če se to ne bo zgodilo, pa podpisniki pobude zagotavljajo, da bodo uporabili referendumsko možnost odločanja.