Izvajalec obnovitvenih del na vipavski hitri cesti je konzorcij Kolektor CPG in CPK, pogodbena vrednost znaša 19,28 milijona evrov z DDV-jem. Foto: BoBo
Izvajalec obnovitvenih del na vipavski hitri cesti je konzorcij Kolektor CPG in CPK, pogodbena vrednost znaša 19,28 milijona evrov z DDV-jem. Foto: BoBo

Zaradi priprave začasne prometne ureditve bo danes od 17. ure do predvidoma nedelje zvečer zaprt odsek hitre ceste proti Ajdovščini med priključkoma Šempeter pri Gorici in Selo. Obvoz zaprtega dela hitre ceste bo urejen po vzporedni državni cesti. Proti Vrtojbi (Italiji) bo promet v tem času med Selom in Vogrskim še vedno potekal po hitri cesti, vendar bo urejen samo po voznem pasu, je zapisano na spletnih straneh Darsa.

Od nedelje zvečer bo promet predvidoma deset dni še vedno potekal po obeh polovicah hitre ceste, vendar le po voznih pasovih. Nato bo Dars zaprl polovico hitre ceste med Selom in Šempetrom pri Gorici, promet bo urejen po drugi polovici hitre ceste dvosmerno, po enem prometnem pasu v vsako smer vožnje.

Dars namerava obnoviti skupno 13,4 kilometra smernih vozišč hitre ceste (6,7 kilometra vsake polovice hitre ceste) med Selom in Vogrskim ter priključek Vogrsko.
V času trajanja zapore polovice hitre ceste bosta zaprta tudi uvoz na hitro cesto v smeri Šempetra pri Gorici (krak B) in izvoz s hitre ceste v smeri Ljubljane (krak C).

Poleg obnovitve dotrajanega vozišča vipavske hitre ceste bodo izvedeni tudi drugi ukrepi za večjo prometno varnost, so sporočili z Darsa. Foto: BoBo
Poleg obnovitve dotrajanega vozišča vipavske hitre ceste bodo izvedeni tudi drugi ukrepi za večjo prometno varnost, so sporočili z Darsa. Foto: BoBo

Preostala kraka, izvoz s hitre ceste v smeri Šempetra pri Gorici (krak A) in uvoz na hitro cesto v smeri Ljubljane bosta zaprta krajše obdobje, o točnem terminu zapore bodo uporabnike pravočasno obvestili. Obvoz bo med zaporo urejen čez sosednja priključka, Šempeter pri Gorici oz. Selo.

Izvajalec del je konzorcij Kolektor CPG in CPK, pogodbena vrednost znaša 19,28 milijona evrov z DDV-jem. Rok za izvedbo gradbenih del je 130 dni od uvedbe izvajalca v delo. "Gre sicer za enaka obnovitvena dela, kot smo jih v preteklih letih izvedli na večini hitre ceste med Vipavo in Šempetrom pri Gorici, poleg obnovitve dotrajanega vozišča bodo izvedeni tudi drugi ukrepi za večjo prometno varnost, saj bodo med drugim razširjene in podaljšane obstoječe odstavne niše, smerni vozišči hitre ceste pa bosta po koncu del ločeni z betonsko varnostno ograjo, ki zagotavlja višjo raven varovanja," so pojasnili na Darsu. S tem bodo obnovljeni vsi najbolj dotrajani odseki hitre ceste med Vipavo in Šempetrom pri Gorici, ki je obremenjena predvsem s tovornim prometom.

Konzorcij Kolektor CPG in CPK oddal najnižjo ponudbo za dela pri Gaberkah

Dars je na podaljšanem razpisu za prva gradbena dela na severnem delu tretje razvojne osi na priključku Gaberke prejel pet ponudb. Najcenejšo, vredno 8,47 milijona evrov, je oddal konzorcij Kolektor, CGP in VOC Celje. Kot so pojasnili, so izvedeli tudi, da je gradbeno dovoljenje za dela pri Gaberkah postalo pravnomočno.

Gradbeno dovoljenje za dela pri Gaberkah je postalo pravnomočno. Foto: PNZ
Gradbeno dovoljenje za dela pri Gaberkah je postalo pravnomočno. Foto: PNZ

Za dela na lokaciji priključka Gaberke na odseku hitre ceste Velenje‒Slovenj Gradec je najdražjo ponudbo v vrednosti 12,15 milijona evrov oddal konzorcij ICOP, CVP, Nivo Eko in Prohaus. Sledijo ponudbe Strabaga in njegove ljubljanske podružnice (11,63 milijona evrov), konzorcija Granol, Markomark Nival in Hering (11,20 milijona evrov), Pomgrada in GGD (9,87 milijona evrov) in Kolektorja, CGP in VOC Celje. Kot so pojasnili na Darsu, bo zdaj stekel pregled prejetih ponudb za prva gradbena dela na severnem delu tretje razvojne osi, sledila bo priprava sklepa o oddaji.

V četrtek pa je Dars objavil še razpis za sklop del Jenina od priključka Velenje jug do Slovenj Gradca. Gradnja odseka je na podlagi interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19 določena kot pomembna investicija.

Razpisana dela zajemajo gradnjo trase dela hitre ceste, priključne ceste, viaduktov Jenina in Visočnik, mostu Jenina in še nekatera druga dela. Ocenjena vrednost javnega naročila je 30 milijonov evrov brez DDV-ja. Skrajni rok za predložitev prijave za sodelovanje je 1. september.