Foto: Reuters
Foto: Reuters

Še manj ugodni so podatki za samske osebe. Davčna obremenitev za samsko osebo je namreč v letu 2019 znašala 90,7 odstotka dodatne bruto plače v zaposlitvi, kar pomeni, da so se njeni neto dohodki pri prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost povečali le za 9,7 odstotka bruto plače.

Ta kazalnik statistiki imenujejo "past brezposelnosti", odraža pa razliko v neto dohodkih osebe ob njenem prehodu iz brezposelnosti v zaposlenost. Ta razlika nastane zaradi višjih davkov in socialnih prispevkov ter nižjih pripadajočih socialnih transferjev v zaposlitvi v primerjavi z dohodki in višjimi pripadajočimi socialnimi transferji, ko je bila brezposelna.

Davčna obremenitev pri prehodu na bolje plačano delovno mesto je lani za samsko osebo znašala 50,8 odstotka dodatne bruto plače, za par z dvema otrokoma pa kar 100 odstotkov, kar statistiki imenujejo "past nizkih plač".

Ta kazalnik prikazuje razmerje v neto dohodkih zaposlene osebe pri prehodu na višje plačano delovno mesto zaradi višjih davkov in socialnih prispevkov ter nižjih pripadajočih socialnih transferjev glede na prejšnje nižje dohodke, posledično nižje davke in socialne prispevke in višje pripadajoče socialne transferje.