Foto: BoBo
Foto: BoBo

Na spletnih straneh Ljubljanske borze so objavili, da so v Petrolu pri določitvi predlaganega zneska dividende upoštevali še vedno negotove poslovne razmere na energetskih trgih, razvojne načrte skupine in željo po odgovornem ravnanju do vseh deležnikov.

O predlogu, da Petrol od 74,2 milijona evrov bilančnega dobička na zadnji dan leta 2023 za izplačilo delničarjem nameni 74 milijonov evrov, preostanek pa se razporedi v druge rezerve iz dobička, bodo delničarji odločali na letni skupščini 23. maja, je razvidno iz danes objavljenega sklica skupščine. Družba bo dividende izplačala 2. avgusta, in to delničarjem, ki bodo dan pred izplačilom vpisani v delniško knjigo.

Lani so vknjižili 136,6 milijona čistega dobička

Nadzorni svet Petrola je medtem na seji potrdil tudi letno poročilo skupine in družbe za leto 2023. Skupina je, kot je razkrila že sredi marca, lani vknjižila 136,6 milijona evrov čistega dobička (leta 2022 2,7 milijona evrov izgube) in 6,98 milijarde evrov prihodkov od prodaje (leta 2022 9,5 milijarde evrov).

"Skupina Petrol je tudi v letu 2023 poslovala v zahtevnih okoliščinah. Kljub izzivom je ohranila finančno stabilnost ter nadaljevala širitev in diverzifikacijo svojih dejavnosti v skladu s strateškim načrtom za obdobje 2021–2025," so ob tej priložnosti pojasnili v Petrolu.

Poslovni rezultati za leto 2023 izkazujejo agilnost in uspešnost skupine Petrol, je dodatno poudaril predsednik uprave Sašo Berger. Poseben izziv za skupino po njegovih besedah predstavlja nizko postavljena regulacija marže na nekatere naftne derivate v Sloveniji, uvedena decembra 2023.

"Regulirana marža ne zadošča za pokrivanje stroškov pri poslovanju z gorivi in derivati in posledično ogroža prilagajanje zahtevam evropskega programa Green Deal. V tem kontekstu vidimo liberalizacijo trga kot ustrezno dolgoročno rešitev za vedno večje potrebe po investicijah v nov, okoljsko vzdržen poslovni model. To je pot, po kateri ne moremo hoditi sami, saj zahteva razumevanje in sodelovanje vseh deležnikov – od vlade do poslovnih partnerjev in vsakega posameznika v naši skupnosti," je poudaril.

Prilagajali se bodo spremenjenim tržnim razmeram

V Petrolu so prepričani, da je skupina lani izkazala prilagodljivost in uspešnost poslovanja, "s čimer so postavljeni trdni temelji za pripravo nove strategije za obdobje 2025–2030, ki bo predvidoma sprejeta do konca letošnjega leta".

Pojasnili so še, da bodo tudi letos prilagajali poslovanje spremenjenim tržnim razmeram in nadaljevali investicije v obnovljive vire in zeleni prehod.