Foto: BoBo
Foto: BoBo

Prihodke od prodaje je ob nižjih cenah energentov in manjšem obsegu trgovanja z električno energijo in zemeljskim plinom medletno zmanjšala za 17 odstotkov, na 3,4 milijarde evrov.

Skupina Petrol v prvih šestih mesecih letos prodala 1,86 milijona ton goriv in derivatov, kar je odstotek manj kot v primerljivem obdobju leta 2022.

"Padec prodaje je posledica regulacije cene naftnih derivatov v lanskem letu, ko so bile cene naftnih derivatov v večini obdobja nižje kot v sosednjih državah, kar je takrat povečalo prodajo," so zapisali v Petrolu. Poleg tega so si kupci v začetku lanskega leta zaradi negotovih razmer na naftnem trgu ustvarjali zaloge, so spomnili.

Prilagojeni kosmati dobiček je v obravnavanem obdobju znašal 264,7 milijona evrov, kar je osem odstotkov več kot v prvih šestih mesecih lanskega leta.

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je medtem nanesel 116,3 milijona evrov (lani v tem času 48,5 milijona evrov). Največjo rast EBITDA so ugotovili na segmentu prodaje goriv in derivatov kot posledico milejše regulacije cen nekaterih naftnih derivatov.

Stroški skupine iz poslovanja so predvsem na račun višjih cen energentov in višjih stroškov dela medletno porasli za 17 odstotkov, na 275,1 milijona evrov. Rast stroškov dela so sicer pojasnili z visoko inflacijo.

V prvih šestih mesecih leta so za naložbe v osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe namenili 36,2 milijona evrov. Energetski tranziciji je bilo namenjenih 36,8 odstotka naložb.

Regulacija cen vpliva na poslovne rezultate

Na poslovne razmere vpliva negotovost glede vojne v Ukrajini, na poslovanje skupine Petrol pa tudi regulacija cen goriv in energentov na osrednjih trgih v skupini, kot sta Slovenija in Hrvaška, so poudarili v Petrolu.

Pogoji poslovanja so letos po njihovih navedbah precej drugačni kot lani. Medtem ko so bile v precejšnjem delu prvega polletja 2022 prodajne cene nekaterih naftnih derivatov določene celo nižje od nabavnih cen, je letos regulacija zmernejša in jim v Sloveniji omogoča pokrivanje stroškov, v juniju 2023 pa je regulativo omilila tudi Hrvaška, so podčrtali.

Poslovni rezultati skupine, ki zaposluje 6954 ljudi, so sicer skladni z načrti, je dejala predsednica uprave družbe Nada Drobne Popović. "Zadovoljni smo s poslovanjem na področju energetske tranzicije, predvsem so spodbudni rezultati pri prodaji energetskih rešitev in pri proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov. Z energetsko tranzicijo želimo biti podpora državi, gospodinjstvom in gospodarstvu pri izvajanju zelenega prehoda ne le v Sloveniji, ampak tudi v regiji jugovzhodne Evrope," je navedla.

Med letošnjimi prioritetnimi razvojnimi projekti je poudarila intenziven proces prenove prodajne mreže v smeri razvoja nove generacije prodajnih mest.

V skupini sicer nadaljujejo projekt digitalizacije oskrbne verige Oil&Gas E2E, katerega namen je optimizacija logistike. Še naprej vlagajo v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov.

V okviru strateške prenove prodajne mreže končujejo naložbe v 10 prodajnih mest na Hrvaškem (tri v Istri, štiri v Dalmaciji in tri v okolici Zagreba). V Sloveniji so julija začeli popolno rekonstrukcijo dveh prodajnih mest na južni ljubljanski obvoznici (Barje jug in Barje sever), ki naj bi bila končana do konca leta.

Zaradi poplav zaprta tri prodajna mesta

Dotaknili so se tudi nedavnih poplav. Kot so pojasnili, s tega naslova ostajajo zaprta tri njihova prodajna mesta – Nazarje, Otiški Vrh in Žerjav –, prizadevajo pa si, da bi jih čim prej odprli.

Zaradi poškodb na plinovodu je do preklica motena tudi oskrba s toploto in z zemeljskim plinom, in sicer za del gospodinjstev v občinah Mežica, Črna na Koroškem in Prevalje. Ocene škode na njihovih objektih in infrastrukturi pa še nimajo.

V Petrolu so poudarili še, da so se v okviru solidarnostne pomoči osredinili predvsem na svoje prizadete zaposlene, ki jim pomagajo "tako finančno kot z drugimi ukrepi", na pobudo vlade pa svojim gospodinjskim odjemalcem na najbolj prizadetih območjih do konca letošnjega leta omogočajo plačilo električne energije po ceni en evro na megavatno uro.

Matična družba Petrol je v polletju ustvarila 49,8 milijona evrov čistega dobička (lani v tem času 27,6 milijona evrov izgube) in 2,6 milijarde evrov prihodkov od prodaje (lani v tem času 3,1 milijarde evrov).