Skupina Triglav je v primerjavi z letom 2021 lani povečala obseg obračunanih bruto premij za devet odstotkov, na 1,5 milijarde evrov, čisti dobiček pa znižala za dva odstotka, na 110,2 milijona evrov. Foto: BoBo
Skupina Triglav je v primerjavi z letom 2021 lani povečala obseg obračunanih bruto premij za devet odstotkov, na 1,5 milijarde evrov, čisti dobiček pa znižala za dva odstotka, na 110,2 milijona evrov. Foto: BoBo

Znesek, ki ga bo Zavarovalnica Triglav namenila za izplačilo dividend, predstavlja nekaj več kot 50 odstotkov čistega dobička Skupine Triglav za leto 2022 in sedemodstotni dividendni donos, je zavarovalnica zapisala v sporočilu za javnost Dividenda bo izplačana delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo zavarovalnice 20. junija.

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar se je na skupščini delničarjem zahvalil za zaupanje. "Pri izplačilu dividend nas veseli, da lahko po letih, zaznamovanih z vplivi pandemije, spet izvajamo dividendno politiko na način, kot jo imamo začrtano. To pomeni, da je njeno izvajanje vzdržno za rast, razvoj in finančno stabilnost Skupine Triglav ter privlačno za naše delničarje," so Slaparja povzeli v sporočilu.

Skupščina se je seznanila tudi z odstopnima izjavama nadzornikov Branka Brečka in Petra Kavčiča ter za nova člana nadzornega sveta iz vrst delničarjev imenovala Tima Umbergerja in Monico Cramer Manhem. Štiriletni mandat jima bo začel teči v sredo.

Delničarji so se seznanili še s poslovanjem Zavarovalnice Triglav in njene celotne skupine v letu 2022 ter upravi in nadzornikom podelili razrešnico. Skupina Triglav je v primerjavi z letom 2021 lani povečala obseg obračunanih bruto premij za devet odstotkov, na 1,5 milijarde evrov, čisti dobiček pa znižala za dva odstotka, na 110,2 milijona evrov.

Skupščina je potrdila tudi poročilo o prejemkih Zavarovalnice Triglav za leto 2022, medtem ko posvetovalni sklep o njeni politiki prejemkov ni bil sprejet. Ta politika v Zavarovalnici Triglav velja in je skladna z zakonodajo, ni pa v celoti usklajena z letošnjo različico priporočil delničarja SDH, ki je bila objavljena po sklicu skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, so zapisali in dodali, da bodo priporočila proučili do naslednje skupščine.