Skupna vrednost predvidenih sredstev za izvajanje programa je 178,4 milijona evrov.

Program tako za to leto predvideva vire financiranja v višini 29,5 milijona evrov, v 2023 se zvišujejo na 42,5 milijona evrov, v 2024 in 2025 pa na 53,2 milijona evrov, so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Ukrepi in aktivnosti v programu, ki so ga pripravili na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, se bodo izvajali na dva načina. Eno so finančna sredstva oz. viri financiranja za ukrepe oz. aktivnosti, ki so izrecno namenjeni za obmejna problemska območja, drugo pa dodatne točke pri izboru v merilih javnih razpisov za ukrepe oz. aktivnosti s prednostno usmeritvijo na obmejna problemska območja.

Za cilj izboljšanja gospodarskega stanja bodo finančna sredstva pretežno zagotovljena za spodbujanje začetnih investicij, subvencije za zagon podjetij, ugodne kredite, garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere, projektno sofinanciranje vključevanja diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij, spodbujanje socialnega podjetništva, graditev in in širitev poslovnih con ter promocijo obmejnih problemskih območij.
V okviru cilja izboljšanje prometne dostopnosti območij pa bodo sredstva zagotovljena za izboljšanje cestne infrastrukture.

Ukrepi, za katere bodo v javnih razpisov namenjene dodatne točke za obmejna problemska območja so medtem izboljšanje pokritosti območij s širokopasovnim dostopom do interneta, spodbujanje začetnih investicij in socialnega podjetništva ter zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture v okviru izvajanja načrta za okrevanje in odpornost.