Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Vlada je za celotno leto 2024 določila najvišje dovoljene drobnoprodajne cene za 90 odstotkov porabljene elektrike gospodinjstev. Cene bodo enake trenutno reguliranim za celotno porabo, in sicer 82 evrov na megavatno uro (MWh) brez davka na dodano vrednost (DDV) za manjšo tarifo in 118 evrov na MWh brez DDV-ja za večjo tarifo oz. 98 evrov na MWh brez DDV-ja za enotno tarifo.

Pri zaračunavanju za 10 odstotkov porabe pa dobavitelji ne bodo omejeni. Pri družbi Gen-I, ta je v ponedeljek objavila cenik, ki bo veljal od 1. januarja do preklica, bodo cene 144,90 evra na MWh brez DDV-ja za manjšo tarifo in 162,90 evra na MWh brez DDV-ja za višjo tarifo ter 153,90 evra na MWh brez DDV-ja za enotno tarifo.

Novi cenik pri Gen-I-ju bo nadomestil redni cenik za gospodinjske odjemalce in cenik za gospodinjske odjemalce, ki so v poplavah imeli škodo, konec leta pa se bodo iztekle tudi cene tarif z akcijskega cenika Sonce za toplotne črpalke, so navedli v obvestilu.

Pri družbi Elektro energija, ki je v 100-odstotni lasti Gen-I-ja, bodo cene 147,99 evra na MWh brez DDV-ja za manjšo tarifo in 169,99 evra na MWh brez DDV-ja za večjo tarifo ter 158,99 evra na MWh brez DDV-ja za enotno tarifo.

Pri družbi Elektro Ljubljana, ki je del Javnega holdinga Ljubljana, bodo cene 146,89 evra na MWh brez DDV-ja za manjšo tarifo in 163,89 evra na MWh brez DDV-ja za večjo tarifo ter 155,89 evra na MWh brez DDV-ja za enotno tarifo.

Pri družbi ECE, ki je v večinski lasti HSE-ja, bodo cene 138,49 evra na MWh brez DDV-ja za manjšo tarifo in 184,49 evra na MWh brez DDV-ja za višjo tarifo ter 164,49 evra na MWh brez DDV-ja za enotno tarifo.

Vlada je poleg regulacije cen za 90 odstotkov porabljene elektrike določila tudi, da gospodinjstva pri elektriki za november in december letos ter za celotno leto 2024 ne bodo plačevala prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.