Od 58.000 kmetij, ki prejemajo subvencije, je približno 4.800 kmetij, ki imajo skupno priglašenih 18.000 dopolnilnih dejavnosti. Foto: Pixabay
Od 58.000 kmetij, ki prejemajo subvencije, je približno 4.800 kmetij, ki imajo skupno priglašenih 18.000 dopolnilnih dejavnosti. Foto: Pixabay

V skladu z usmeritvijo kmetijskega ministrstva je svetovanje glede dopolnilne dejavnosti na kmetijah ena od prioritet javnega kmetijskega svetovanja. V devetih skupinah dopolnilnih dejavnosti, ki se že izvajajo, je približno 150 različnih vrst. Andrejka Krt iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije pojasnjuje, da so bolj razvite tiste, ki so že tradicionalno uveljavljene: "To pomeni delo s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, kar sodi v sklop storitev turizem na kmetiji in različna področja predelave."

Razvijajo se nove, inovativnejše dejavnosti, nov sklop je socialno varstvo: "Pilotno se bodo kmalu začeli izvajati preizkusi dnevnega in celodnevnega bivanja."

Kmetije kot nelojalna konkurenca podjetnikom?

Ko gre za živilsko dejavnost, mora biti ta evidentirana ali odobrena na Upravi za varno hrano. Samostojni podjetniki včasih menijo, da so jim kmetije s predelanimi kmečkimi izdelki nelojalna konkurenca. V resnici pa je težava nezakonita garažna proizvodnja, ki jo mora preganjati inšpekcija.

Pri dopolnilnih dejavnostih na kmetiji je veliko zagat na področju gradbene zakonodaje in tudi ostalih zakonodaj, ki zadevajo urejanja prostora in obratov. "Primer: oseba, ki je kandidirala na sredstva za ureditev predelovalnega objekta na kmetiji, je v skladu z navodili posameznikov pridobila gradbeno dovoljenje za industrijski objekt. Posledično je morala spoštovati vse normative gradnje tovrstnega objekta," izpostavlja Andrejka Krt.

Na kmetijsko-gozdarski zbornici si prizadevajo za določene spremembe glede obdavčitev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter za več povezovanja in sodelovanja med nosilci dejavnosti, kar bi izboljšalo njihovo nastopanje in prepoznavnost na trgu.