Skupaj je bilo prek primarnih vpisnikov podanih 91.500 lotov ponudb. Foto: EPA
Skupaj je bilo prek primarnih vpisnikov podanih 91.500 lotov ponudb. Foto: EPA

Na dražbi 12-mesečnih zakladnih menic je bilo prek primarnih vpisnikov podanih 75.500 lotov ponudb, od tega je ministrstvo za finance sprejelo 58.500 lotov ponudb v skupni vrednosti 58,5 milijona evrov. Nominalna letna obrestna mera znaša 0,19 odstotka, dolg iz teh menic pa bo morala država plačati 12. maja 2016.

Na dražbi šestmesečnih zakladnih menic pa je bilo prek primarnih vpisnikov podanih 16.000 lotov ponudb, od tega je ministrstvo sprejelo 5.000 lotov ponudb v skupni vrednosti pet milijonov evrov. Nominalna letna obrestna mera, sprejeta na dražbi, znaša 0,02 odstotka, obveznosti iz teh menic pa bodo dospele 12. novembra 2015.

Ministrstvo za finance je še sporočilo, da na dražbi trimesečnih zakladnih menic primarni vpisniki niso podali nobene ponudbe. Slovenija je tako z zakladnimi menicami prišla skupaj do 63,5 milijona evrov.