Foto: Vlada RS/X
Foto: Vlada RS/X

Obveznice, ki so namenjene polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, je vpisalo 9427 ljudi. Za vzdrževanje likvidnosti na Ljubljanski borzi in pri sklepanju poslov zunaj borze bodo uradnemu vzdrževalcu likvidnosti zakladnih menic in državnih obveznic, to je banki Novi KBM, dodatno dodelili obveznice v vrednosti enega odstotka izdanega zneska obveznic. Celoten skupni nominalni znesek izdaje obveznic za fizične osebe bo tako 261 milijonov evrov, je na novinarski konferenci povedal finančni minister Klemen Boštjančič.

Državljani so za potrebe vpisa obveznic odprli 5659 novih trgovalnih računov. "Prav ta podatek me še posebej veseli, saj kaže, da so državljani prepoznali ponujeno alternativo drugim naložbam. Dosegli smo enega ključnih ciljev, ki sem ga večkrat poudaril, to je spodbuditi zanimanje za kapitalski trg," je dejal minister. Kot je dodal, si želi, da bi vlagatelji, ki so trgovalne račune odprli prvič, ostali aktivni na kapitalskem trgu. "Na ministrstvu za finance si bomo za njegov razvoj prizadevali tudi z drugimi, bolj dolgoročnimi ukrepi," je napovedal.

Odločitev o morebitni novi izdaji ljudskih obveznic po besedah ministra za finance medtem še ni bila sprejeta. "Najprej bomo počakali na rezultate tega vpisa, nato bomo sprejemali nadaljnje odločitve glede tega – tudi glede na gibanje obrestnih mer," je dejal. Ob tem je spomnil na še en podoben finančni instrument – zakladne menice. Njihova naslednja vpisa bosta marca in aprila. Lani so mali vlagatelji kupili za 212 milijonov evrov zakladnih menic, je dodal minister.

Kljub prvotno predvideni omejitvi bodo izdane vse vpisane obveznice

Vpis obveznic je bil omejen v razponu od 1000 do največ 100.000 evrov. Po prvotnih napovedih bi, če bi skupni znesek vpisanih obveznic presegel 250 milijonov evrov, posameznemu vlagatelju dodelili manjše število obveznic od vpisanega zneska, a bo država izdala vse obveznice.

Nekaj dni po izdaji se bo z njimi začelo trgovati na Ljubljanski borzi in od tedaj dalje ne bodo več omejene na državljane oz. rezidente Slovenije, ampak bodo prosto prenosljive in jih bo lahko kupil kdor koli, tudi pravne osebe. Na finančnem ministrstvu so že pred časom napovedali, da želijo z izdajo ljudskih obveznic in podobnimi izdajami v prihodnjih letih, ko se pričakujejo najvišji izdatki za obnovo Slovenije po poplavah, zagotoviti sredstva za državni proračun.

Hkrati želijo prispevati tudi k razvoju kapitalskega trga v Sloveniji in k večjemu finančnemu opismenjevanju prebivalcev ter jih spodbuditi, da del vlog, ki jih imajo v bankah, namenijo za naložbe v vrednostne papirje.

Vpisanih za 258 milijonov evrov ljudskih obveznic