Kapital DUTB-ja se je skoraj podvojil, na 146,4 milijona evrov. Foto: BoBo
Kapital DUTB-ja se je skoraj podvojil, na 146,4 milijona evrov. Foto: BoBo
V DUTB-ju so izpostavili predvsem prodajo stanovanj v ljubljanski soseski Celovški dvori in v koprskem Nokturnu, kjer so lani prodali skoraj vsa stanovanja. Foto: BoBo

"V letu 2017 je DUTB ne le dosegel, temveč tudi občutno presegel večino ključnih kazalnikov poslovanja, ki jih je določila vlada v smernicah za delovanje DUTB-ja," je ob objavi revidiranih rezultatov za leto 2017 pojasnila Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB).

S prodajo sredstev in upravljanjem terjatev so ustvarili 434,7 milijona evrov prilivov, kar pomeni 21,5 odstotka prenosne vrednosti vseh sredstev, ki jih je DUTB v okviru bančne sanacije dobil od bank in več kot dvakratnik zakonsko določenega cilja 10 odstotkov. "S tem je bilo preteklo leto najuspešnejše v zgodovini poslovanja DUTB-ja," so navedli. Večji del oz. 322 milijonov evrov ustvarjenih prilivov je bilo iz posojilnega portfelja.

DUTB ima v svojem portfelju v upravljanju 748 primerov dolžnikov z manjšimi izpostavljenostmi, ki so bili ocenjeni na skupinski ravni, 672 dolžnikov pa je bilo ocenjenih posamično. V 58 podjetjih je potekalo prestrukturiranje, v 614 primerih pa je bila prevladujoča strategija DUTB-ja unovčevanje zavarovanj.

Število primerov se je v primerjavi s koncem 2016 zmanjšalo za osem odstotkov, vrednostno pa za 30 odstotkov, kar po mnenju DUTB-ja kaže na trend hitrejše unovčitve večjih primerov, medtem ko številni primeri manjših vrednosti ostajajo v portfelju.

Poštena vrednost zgoraj omenjenih primerov je 649,8 milijona evrov, kar predstavlja 16 odstotkov celotne bruto izpostavljenosti v skupnem znesku skoraj štiri milijarde evrov. Skoraj četrtina celotne bruto izpostavljenosti je vezana na gradbeništvo, medtem ko izpostavljenost do predelovalnega sektorja predstavlja skoraj četrtino celotne poštene vrednosti portfelja. Obe panogi sta zastopani tudi z najvišjim številom dolžnikov, sledita prodaja na debelo in drobno ter turizem.

Obsežna prodaja nepremičnin
Skoraj 96 milijonov evrov prilivov DUTB-ja je lani prišlo iz upravljanja nepremičninskega portfelja. V slabi banki so izpostavili predvsem prodajo stanovanj v ljubljanski soseski Celovški dvori in v koprskem Nokturnu, kjer so lani prodali skoraj vsa stanovanja, pa tudi prodajo 87 stanovanj v poslovno-stanovanjskem kompleksu Harmony v Bolgariji, ki so ga prevzeli od Factor banke.

Prodali so tudi vrsto trgovinskih in poslovnih prostorov, izpostavili pa so zaključek prodaje kompleksa nekdanje Tovarne vozil Maribor družbi Tam Europe, ki tam proizvaja letališke avtobuse, prodajo dela nekdanjega kompleksa Kli Logatec družbi Lonstroff iz skupine Sumitomo, ki bo tam ob državni podpori zgradila tovarno medicinskih elastomerov, in prodajo stavbnega zemljišča v poslovni coni Brnik.

Prek konverzij terjatev so v lastništvo lani prevzeli 92 nepremičninskih celot v skupni vrednosti 73,4 milijona evrov.

67 milijonov dobička
Čisti dobiček malenkost manj kot 67 milijonov evrov je bil rekorden v času delovanja DUTB-ja, zaradi njega pa se je kapital DUTB-ja skoraj podvojil, na 146,4 milijona evrov. Ekonomska dobičkonosnost kapitala, povprečna letna donosnost vloženega kapitala s popravki, se je dvignila na 24,7 odstotka, medtem ko je zahtevana meja v vladnih smernicah osem odstotkov.

Skupni rezultat iz posojil, lastniških naložb, nepremičnin je skupaj z drugimi prihodki dosegel okoli 120 milijonov evrov, stroški poslovanja so upadli za sedem odstotkov, na 24,9 milijona evrov, odhodki iz financiranja pa so se več kot prepolovili, na 22,1 milijona evrov.