Foto: BoBo
Foto: BoBo

Osnovna naloga DUTB-ja je upravljati premoženje na način, da ga lahko odproda po najvišji možni ceni. Enako velja za področje turističnih naložb, pri čemer DUTB upošteva veljavno strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

"Ker pogoji za izpolnitev strategije 2017–2021 niso bili izpolnjeni, nova strategija ni bila pravočasno sprejeta, ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo pa kljub zaprosilu DUTB-ja več mesecev ni podalo stališča glede nadaljnjega upravljanja turističnega premoženja, je DUTB sprejel odločitev o začetku priprave prodajnih postopkov turističnih naložb," so navedli in pojasnili, da prodajni postopki sicer niso bili nikoli začeti.

Ko pa je vlada 11. maja sprejela strategijo slovenskega turizma 2022–2028, v kateri je odločila, da lastniške naložbe v turizmu, ki jih upravlja DUTB, ostanejo v lasti države, je DUTB preklical sklep o začetku priprav prodajnih postopkov omenjenih naložb.

DUTB preklical prodajo Istrabenz Turizma in Thermane

Pogoji za prenos delnic niso bili izpolnjeni

V DUTB-ju pravijo, da se vse do danes niso izpolnili pogoji za prenos delnic družbe Istrabenz Turizem na družbo Sklad turističnih naložb, ki jo je DUTB ustanovil na podlagi sklepa vlade iz februarja 2019, ko je vlada DUTB tudi naložila unovčitev zavarovanj za dolg Istrabenz Turizma.
Ko je prejšnja strategija razvoja turizma z letošnjim letom nehala veljati, nova pa še ni bila sprejeta, je po mnenju DUTB-ja odpadla podlaga za omenjeni sklep vlade. "Zato je bilo treba skleniti, da je sklep delničarja neizvršljiv," pravi DUTB.

Vlado je, dodaja, dvakrat zaprosil za stališče glede veljavnosti omenjenega sklepa in posledične možnosti prodaje lastniških naložb. "Ker DUTB vse do tega tedna ni prejel nobenega odgovora na svoja vprašanja, glede na trenutno stanje na kapitalskih trgih pa je bilo moč oceniti, da je smotrno na trg ponuditi njene večje naložbe, med katere spadata tudi lastniška deleža v družbah Istrabenz turizem in Thermana, je začela pripravljati odločitve v povezavi z začetkom prodajnih postopkov lastniških naložb v teh dveh družbah. Seveda bi DUTB v tem postopku v celoti ravnal v skladu z veljavnimi predpisi in bi ob upoštevanju smernic za delovanje DUTB pred odločitvijo glede sprejema morebiti prejetih ponudb za nakup lastniških deležev v odločanje vključil tudi svojega lastnika," so pojasnili.

Strategija slovenskega turizma 2022–2028 predvideva model usmerjenega dokončanja konsolidacije, razvoja in privatizacije preostalih naložb države v turističnem sektorju, "ki ga je mogoče razlagati na način, da družbe v državni lasti v prvi fazi zadržijo lastniške naložbe", so navedli v DUTB-ju in dodali, da je pravilnost takšnega stališča potrdil tudi četrtkov dopis gospodarskega ministrstva.