Foto: BoBo
Foto: BoBo

Ponudniki morajo vplačati 200 tisoč evrov varščine. Imeli bodo možnost opraviti skrbni pregled dokumentacije, povezane s terjatvami. DUTB si pridržuje pravico, da bo ponudnike pozvala k izboljšanju ali dopolnitvi ponudb oz da bo nadaljevala individualna pogajanja z vsemi ali določenimi ponudniki, so navedli v pozivu.

Za terjatve do katerih podjetij gre, v razpisu ne razkrivajo. Podrobni podatki za posamezne terjatve bodo na voljo v virtualni podatkovni sobi. DUTB je že v ponedeljek objavila javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup paketa terjatev do 16 pravnih oseb v skupni vrednosti 402,7 milijona evrov. Rok za oddajo teh ponudb je 25. maj do 14. ure.

DUTB zbira ponudbe za terjatve do Engrotuša

Za eno družbo je sicer že javno znano. DUTB je namreč objavil javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup vseh terjatev, ki jih ima do družbe Engrotuš. Konec marca so terjatve skupaj s pripadki in stranskimi pravicami znašale okoli 2,36 milijona evrov. Rok za oddajo ponudb je 26. maj do 14. ure. Terjatve se prodajajo v kompletu kot celota. Podrobni podatki za terjatve bodo na voljo v virtualni podatkovni sobi, je navedeno v razpisu.

Ponudniki bodo med drugim morali podati izjavo o obstoječih ali potencialnih dolgovih do DUTB-ja, izjavo, ali so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezani z Engrotušem, ter izjavo, da ne obstajajo nobene zakonske ovire za sklenitev pogodbe po zakonu o ukrepih za krepitev stabilnosti bank.

Skladno s tem zakonom namreč ponudnik ne bo smel biti med drugim oseba, ki je v smislu zakona o gospodarskih družbah povezana z Engrotušem, pravna oseba, v kapitalu katere ima z Engrotušem povezana oseba delež oz. katere član poslovodstva ali prokurist je oseba, ki je bila član poslovodstva ali prokurist Engrotuša v obdobju treh let pred nastankom terjatev, ali fizična oseba, ki je bila član poslovodstva ali prokurist Engrotuša v obdobju treh let pred nastankom terjatev.

Ponudniki bodo morali najkasneje do roka za oddaje ponudb vplačati 50.000 evrov varščine. Skrbni pregled dokumentacije, povezane s terjatvami, bodo lahko opravili vsak dan od 3. maja do 24. maja do 14. ure.

DUTB si pridržuje pravico, da bo ponudnike pozvala k izboljšanju ali dopolnitvi ponudb ali da bo nadaljevala individualna pogajanja z vsemi ali določenimi ponudniki. Pridržuje si tudi pravico, da postopek zbiranja ponudb kadarkoli spremeni ali prekine.

Engrotuš je v 80-odstotni lasti sklada Alfi (posredno prek družbe AH Invest 1, ki je v lasti v Luksemburgu registrirane družbe CNV), ki je lani do deleža prišel s konverzijo terjatev, in 20-odstotni lasti družbe Tuš Holding, katere lastnik je Mirko Tuš.

Vodenje Engrotuša je s 1. januarjem letos prevzel Dušan Mitič, potem ko je skupščina družbe decembra lani sporazumno potrdila prenehanje mandata tedanjima direktorjema Andražu Tušu in Juretu Kapetanu z 31. decembrom.