EBRD je nad gospodarskim uspehom Slovenije presenečen. Foto: EPA
EBRD je nad gospodarskim uspehom Slovenije presenečen. Foto: EPA

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je v novi gospodarski napovedi ocenila, da je Slovenija gospodarsko lani presenetila, zlasti zaradi močne rasti izvoza in boljšega domačega povpraševanja.

K občutno višji gospodarski napovedi od predhodnih pričakovanj EBRD-ja so prispevali cenejše državno zadolževanje od pričakovanj, izboljšana gospodarska klima, boljše črpanje evropskega denarja in pa nekoliko upočasnjen postopek prestrukturiranja podjetij.

K izvoznim rezultatom pa je po navedbah EBRD-ja prispevala izboljšana konkurenčnost izvoznikov zaradi nižjih stroškov dela. Za letos banka napoveduje nadaljevanje rasti, vendar bo ta zmernejša. Napovedana nižja, 1,6-odstotna, rast naj bi bila posledica kratkoročnih negativnih vplivov nadaljevanja prestrukturiranja gospodarstva, ki pa naj bi že na srednji rok Sloveniji prineslo koristi. Prav tako naj bi domače povpraševanje dušili predvideni ukrepi za zmanjšanje proračunskega primanjkljaja.

Slovenija naj bi bila z 2,7-odstotno rastjo v lanskem letu nekje v povprečju skupine držav srednje in vzhodne Evrope, kamor spadajo še Estonija, Latvija in Litva, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska in Hrvaška. Najvišjo rast so lani po ocenah EBRD-ja imele Poljska in Madžarska (3,2 odstotka) ter Litva (2,9 odstotka), edina s padcem pa je bila Hrvaška (- 0,5 odstotka).

Za letos napovedana slovenska rast pa naj bi bila precej pod povprečjem regije. Omenjene države naj bi namreč v povprečju imele 2,6-odstotno rast, pri čemer naj bi prednjačile Litva (3,2 odstotka) in Poljska ter Latvija (trije odstotki). Spet najšibkejša naj bi bila rast na Hrvaškem (0,5 odstotka).

EBRD Sloveniji napovedala boljšo rast
EBRD Sloveniji napovedala boljšo rast