EIB je 2. tir uvrstila na seznam financiranja Foto: EPA

Vlogo za 250 milijonov evrov posojila družbi 2TDK so EIB-ju poslali maja lani. "Med oktobrom in januarjem so nato med EIB-jem in 2TDK-jem potekala pogajanja, na podlagi katerih bo investicijska banka projekt dokončno ocenila in ga predvidoma aprila uvrstila v potrditev upravnemu odboru banke," so pojasnili na družbi.

V EIB so medtem zapisali le, da skladno s politiko transparentnosti redno javno objavljajo predhodne informacije o projektih, za katere v hišni banki EU aktivno ocenjujejo ustreznost svoje udeležbe.

"EIB je trenutno v konstruktivnih in plodnih pogovorih s slovensko vlado in podjetjem 2TDK o sodelovanju pri projektu, a v vsakem primeru bo končna odločitev odvisna od pogledov v odboru direktorjev," so dodali. Niso pa želeli komentirati vprašanja, ali bo posojilo prejelo tudi garancijo sklada EFSI v okviru naložbenega načrta Evropske komisije ali bo jamstvo morala odobriti država.

V investicijskem programu projekta drugi tir je med predvidenimi viri financiranja ob nepovratnih evropskih sredstvih in posojilu komercialnih bank tudi posojilo mednarodnih finančnih institucij in SID banke.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je ocenila, da je banka prepoznala kakovost in pomen projekta. Foto: BoBo

Bratuškova zadovoljna

"Vesela sem, da se stvari premikajo v pravo smer," so odziv ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek povzeli na ministrstvu. Ministrica je prepričana, da je banka prepoznala kakovost in pomen tega projekta, o čemer niti ni dvomila.

"Zadnje tedne so tako predstavniki našega ministrstva kot tudi finančnega ministrstva in drugih deležnikov, pa seveda vodstvo družbe 2TDK kot investitor projekta, veliko časa namenili pogovorom s predstavniki EIB-ja, kar je očitno obrodilo sadove. Odločitev sicer še ni dokončna, vendar uvrstitev na seznam EIB-ja pomeni, da je tudi banka prepoznala kakovost in pomen tega projekta, kar sem ves čas verjela in pričakovala," je še dodala.

Investicijski program

Vlada je investicijski program za gradnjo drugega tira Divača‒Koper, po katerem bo zanj potrebnih 1,194 milijarde evrov brez DDV-ja, potrdila 24. januarja. Dokument, ki je zakoličil finančno konstrukcijo projekta, ponuja dve možnosti: s sodelovanjem zaledne države ali brez, po katerem bi projekt Slovenija financirala sama.

SDS za sklic seje odbora o 2. tiru
Poslanska skupina SDS zahteva sklic seje komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bi obravnavali gradnjo enotirne železniške proge Divača-Koper v luči gospodarnega načrtovanja investicij na področju prometne infrastrukture, njihove gospodarne izvedbe in gospodarne rabe javnih sredstev, so sporočili.

Predlagatelji seje komisije za nadzor javnih financ ugotavljajo, da predstavljeni podatki in dejstva o projektu nove enotirne proge puščajo resen dvom o tem, da so bila pri investiciji spoštovana načela gospodarnosti, tehtanja med različnimi rešitvami in posledično izbira najbolj ugodnega projekta ter načelo gospodarnega in optimalnega ravnanja z javnimi sredstvi.

Madžarska se je sicer že odločila, da pri projektu drugega železniškega tira Divača‒Koper ne bo sodelovala, infrastrukturna ministrica pa je ocenila, da bi bil v primeru, da bi drugi tir gradili z Madžarsko, strošek gradnje proge nekaj sto milijonov evrov višji, kot če bi ga zgradili sami.

Po potrditvi investicijskega programa se je sicer začela gradnja dostopnih cest do trase, projektna družba 2TDK je izbrana izvajalca že vpeljala v delo. Že od decembra pa v okviru priprav na gradnjo na trasi na sedmih lokacijah potekajo arheološka izkopavanja, ki naj bi bila končana spomladi.

Odločanje na referendumu

Projekt izgradnje 27 kilometrov dolgega železniškega tira, ki je bil več let na mrtvi točki, je v konkretnejšo fazo prišel, potem ko se tudi drugega referenduma o zakonu o drugem tiru ni udeležilo dovolj volivcev, da bi bil izpolnjen referendumski kvorum, zakon pa je julija lani vendarle stopil v veljavo.

Pobudnik referenduma o drugem tiru Vili Kovačič sicer vztraja, da bi država morala drugi tir zgraditi po alternativni vzhodni trasi Koper‒Kozina‒Divača, želi si tudi ustavne presoje zakona o drugem tiru.

Dobra novica za projekt drugi tir je pred dnevi prišla tudi z državne revizijske komisije, ki ni ugodila zahtevku za zadržanje oddaje javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije. Družba Geoportal je namreč konec lanskega leta vložila zahtevek za revizijo in razveljavitev razpisne dokumentacije, obenem pa tudi za zadržanje oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija je zahtevek za zadržanje zavrnila, ni pa še odločila glede razveljavitve razpisne dokumentacije.

Ko bo znana še ta odločitev, bo družba 2TDK, ki je zahtevek Geoportala že zavrnila, v primeru zanjo pozitivne presoje revizorjev vendarle oddala posel. Na razpis, ki ga je 2TDK objavil novembra, je sicer prispela le ena ponudba. V vrednosti 19,93 milijona evrov brez DDV jo je oddal konzorcij podjetij Elea iC, SŽ-Projektivno podjetje in IRGO Consulting.

EIB naj bi financirala drugi tir