Država namerava sredstva porabiti za zamenjavo peči na kurilno olje in utekočinjeni naftni plin v večstanovanjskih zgradbah z napravami, ki uporabljajo obnovljive vire energije. Foto: EPA
Država namerava sredstva porabiti za zamenjavo peči na kurilno olje in utekočinjeni naftni plin v večstanovanjskih zgradbah z napravami, ki uporabljajo obnovljive vire energije. Foto: EPA
2010 : 25 milijonov evrov
2011 : 31,9 milijona evrov
2012 : 41,7 milijona evrov
Elektrarna
Vlada želi z ukrepom vzpodbuditi uporabo obnovljivih virov energije. Foto: EPA

Prvega februarja bo začela veljati vladna uredba, ki bo po žepih udarila končne odjemalce električne energije, toplote iz distribucijskega omrežja, plina in tekočih goriv. Uredba namreč dobaviteljem nalaga obveznost doseganja prihrankov energije pri končnih odjemalcih v višini enega odstotka letno. Uvaja nov prispevek za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatke k ceni toplote in goriv. Najnižji je dodatek za dizelsko gorivo, najvišji pa za kurilno olje.

Spodbujanje varčevanja z energijo
Zaračunani dodatek - vlada namerava tako letos zbrati 25 milijonov evrov - naj bi se porabil za financiranje naložb za spodbujanje obnovljivih virov energije in varčevanje z energijo. Po besedah ministra za gospodarstvo Mateja Lahovnika bo država zbrana sredstva namenila za financiranje zamenjave energetsko potratnih objektov z varčnejšimi. Prihodnje leto naj bi zbrali 31,9 milijona evrov, leta 2012 pa 41,7 milijona evrov.

Najmanjši dodatek pri dizlu, največji pri kurilnem olju
Končni odjemalci bodo pri nakupu kurilnega olja plačali dodatnega 1,1 centa za liter, prihodnje leto bo prispevek zvišan na dva centa, leto pozneje pa na tri cente in pol. Postopoma se bo zviševal tudi dodatek za ekstra lahko kurilno olje, in sicer z letošnjega enega centa na tri in pol v letu 2012.

Dodatek pri prodanem litru dizelskega goriva znaša 0,2 centa za liter, pri neosvinčenem motornem bencinu pa 0,4 centa na liter. Prav toliko bodo plačevali tudi uporabniki utekočinjenega naftnega plina, kjer se bo dodatek do leta 2012 zvišal na tri cente in pol na liter.

Dražja bo tudi porabljena kilovatna ura električne energije in daljinske toplote. Končni odjemalci bodo zanjo plačali 0,05 centa več, pol centa pa bo dražji kubični meter zemeljskega plina.

Zamenjava peči na kurilno olje
Denar se bo stekal v javni okolijski Eko sklad, ki je namenjen ukrepom povečevanja učinkovitosti na področju ogrevanja. Tako naj bi v stanovanjskih stavbah peči na kurilno olje in utekočinjeni naftni plin zamenjali z napravami, ki uporabljajo obnovljive vire energije.

2010 : 25 milijonov evrov
2011 : 31,9 milijona evrov
2012 : 41,7 milijona evrov