Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Po poročanju POP TV-ja naj bi bil po neuradnih, a zanesljivih informacijah energetski vavčer vreden 140 evrov, dobilo pa naj bi ga okoli 150.000 Slovencev iz socialno ranljivih skupin.

Predvideno je tudi znižanje nekaterih prispevkov na položnicah za električno energijo, na katere lahko vpliva ministrstvo. Položnice za električno energijo naj bi bile tako nižje za približno 14 evrov, to naj bi po informacijah POP TV-ja veljalo za vse Slovence. A to naj bi bil le predlog ministrstva za infrastrukturo, ki mora še v roke vlade.

Po poročanju portala N1 pa naj bi bili energetski vavčerji vredni od 100 do 150 evrov, dobilo naj bi jih 140.000 ranljivih Slovencev. Kdo vse bi padel v ta krog, še ni znano.

Poleg tega ministrstvo v predlogu interventnega zakona za blaženje posledic dvigov cen energentov po informacijah N1 predvideva znižanje prispevka za obnovljive vire in omrežnine za obračunsko moč na položnici za elektriko za vsa gospodinjstva. Za povprečno gospodinjstvo naj bi to pomenilo na mesečnem računu približno 15 evrov prihranka. Kako dolgo bi ukrep veljal, še ni znano.

Na ministrstvu za infrastrukturo so glede pomoči zaradi naraščajočih cen energentov navedli, da je pravni okvir za blažitev energetske krize še v pripravi in bo v kratkem predstavljen javnosti.

Portal N1 se je glede morebitnega znižanja davka na dodano vrednost za gospodinjstva ali gospodarstvo obrnil na ministrstvo za finance, kjer so odgovorili, da se bodo ukrepi glede visokih cen energentov usklajevali v okviru vlade. Visoke cene energentov niso posledica davkov, so navedli na ministrstvu in dodali, da posredne dajatve nimajo neposrednega vpliva na nižanje cen energentov. Po njihovem mnenju je za reševanje socialnih vprašanj najučinkovitejše neposredno kritje stroškov, ki so nastali na podlagi povečanja cen energentov.

Pomoč gospodarstvu se zatika

Če se pomoč za prebivalstvo pripravlja, pa se zatika glede pomoči gospodarstvu. Po poročanju N1 je iz odgovorov ministrstev zaznati nekaj zmede glede tega, kdo bi predlog pomoči za industrijo sploh moral pripraviti. Po neuradnih informacijah portala v predlogu infrastrukturnega ministrstva ni ukrepov za podjetja, neuradno tudi na gospodarskem ministrstvu ne načrtujejo kakšnega ukrepa za podjetja.

V pomoč energetsko intenzivnim panogam, ki trenutne visoke cene najbolj občutijo, pa naj bi bila uredba, ki jo je pripravilo okoljsko ministrstvo. Ta uredba ureja povračilo posrednih stroškov emisij toplogrednih plinov.

"Predlog uredbe je v prednotifikacijskem postopku pri Evropski komisiji, sprejeta bo lahko po potrditvi od Evropske komisije in ob upoštevanju rokov poslovnika vlade," so povedali na ministrstvu za okolje in prostor.

Cilj uredbe je zmanjševanje znatnega tveganja premestitve emisij ogljikovega dioksida, zlasti zaradi stroškov cene emisijskih kuponov, ki so bili preneseni na ceno električne energije in jih nosi upravljavec naprave. Ta ukrep pomoči je okoljski cilj, s katerim se zmanjšuje verjetnost povečanja globalnih emisij toplogrednih plinov zaradi zmanjšanja tveganja preselitve proizvodnje zunaj EU-ja, so še navedli na ministrstvu.