Padanje pobranih javnih dajatev se je lani začelo marca, ko je bila sredi meseca razglašena epidemija covida-19. Foto: Bobo
Padanje pobranih javnih dajatev se je lani začelo marca, ko je bila sredi meseca razglašena epidemija covida-19. Foto: Bobo

Davkov in prispevkov za socialno varnost se je v prvem mesecu letos v državni proračun steklo skupaj 1,43 milijarde evrov. To je za 7,1 odstotka manj kot januarja 2020, je razvidno iz podatkov Finančne uprave RS (Furs). Pri tem je opazen zlasti 21,7-odstoten padec pobranih domačih davkov na blago in storitve, kamor se uvrščajo tudi davek na dodano vrednost (DDV) in trošarine. Prvega se je januarja v državni proračun steklo 22,3 odstotka manj kot januarja lani, drugih pa 18,1 odstotka manj.

Nenujne trgovine in storitve so bile januarja večinoma zaprte, v regijah z boljšo epidemiološko sliko je vlada omejitve nekoliko razrahljala v drugi polovici meseca, a jih nato konec meseca v regijah, kjer so se razmere poslabšale, spet zaostrila. Postopno odpiranje trgovin in storitev po vsej državi je nato sledilo v začetku februarja, od 15. februarja pa so lahko spet odprte vse trgovine brez omejitev, vendar ob obveznem testiranju zaposlenih na novi koronavirus.

Za 13,7 odstotka manj je država januarja pobrala tudi davka od dohodkov pravnih oseb, medtem ko je bilo prispevkov za socialno varnost vplačanih dva odstotka več kot januarja lani, dohodnine pa 7,6 odstotka več.

Padanje pobranih javnih dajatev

Zelo velik je bil januarja tudi padec nedavčnih prilivov v državni proračun, namreč kar 57,7-odstoten. Država, denimo, ni pobrala prav nič koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, udeležba pri dobičku in dohodku od premoženja, ki sicer predstavlja pretežni del nedavčnih prilivov, pa je bila manjša za 72,6 odstotka.

Padanje pobranih javnih dajatev se je lani začelo marca, ko je bila sredi meseca razglašena epidemija covida-19. V nadaljevanju leta se je nato negativni trend še poglobil. Izjema je julij, v katerem je bilo, verjetno tudi po zaslugi turističnih bonov, opaziti 4,3-odstotno rast. Avgusta in nato jeseni ter do konca leta se je padanje spet nadaljevalo.