Zastoji na mejnem prehodu Metlika. Foto: Televizija Slovenija/Petra Držaj
Zastoji na mejnem prehodu Metlika. Foto: Televizija Slovenija/Petra Držaj

Za projekt izdelave dokumentacije, ki je vreden osem milijonov evrov, bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 2,2 milijona evrov nepovratnih sredstev. Projekt izdelave projektne in investicijske dokumentacije za odsek južnega dela tretje razvojne osi od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj jug bo izvajala družba Dars v okviru dogovora za razvoj regije jugovzhodna Slovenija.

Pogoj za začetek gradnje je pravnomočno gradbeno dovoljenje, zato bo Dars pridobil izdelovalca projektne dokumentacije, na podlagi katere bo pridobil gradbeno dovoljenje po integralnem postopku. Nato pa bo mogoče pridobiti vsa zemljišča, potrebna za gradnjo, kar bo omogočilo začetek izvajanja gradbenih del, so sporočili iz vladne službe.

Drugi odsek južnega dela tretje razvojne osi, na katerega Belokranjci že dolgo čakajo, predstavlja tri pododseke. To so 20-kilometrski odsek od razcepa Gradnik do priključka Črnomelj jug, osemkilometrski odsek Maline–Metlika sever in 2,5 kilometra dolg odsek Metlika sever–Metlika mejni prehod.

Dars bo najprej začel gradnjo odseka Metlika sever–mejni prehod Metlika, in sicer predvidoma leta 2023, so navedli v vladni službi in dodali, da bo z naložbo zagotovljena boljša dostopnost do obstoječega vseevropskega prometnega omrežja TEN-T, izboljšana bosta tudi dostopnost in razvoj gospodarstva v regiji. Prav krepitev regionalnih razvojnih potencialov in ohranjanje delovnih mest sta osnovna namena te pomembne naložbe, so še dodali.

Zastoji na meji težave povzročajo tudi lokalnim prebivalcem