Banki imata skupaj za skoraj pol milijarde evrov veliko luknjo. Foto: BoBo
Banki imata skupaj za skoraj pol milijarde evrov veliko luknjo. Foto: BoBo

Izkaz primanjkljaja premoženja, glede na obseg vseh dolgov, je narejen ob predpostavki, da bodo izgube pokrivali tudi lastniki bank in imetniki njunih podrejenih kapitalskih instrumentov, so danes sporočili iz obeh bank.

Po poročanju portala finance.si ima Probanka poleg 176 milijonov evrov primanjkljaja premoženja še za 45,5 milijona evrov obveznosti do lastnikov kapitala in za 40,8 milijona evrov obveznosti do lastnikov podrejenih kapitalskih instrumentov. Skupni dolg tako znaša kar dobrih 262 milijonov evrov.
Centralna banka bo zdaj načrta prestrukturiranja obeh bank posredovala ministrstvu za finance, ki ga bo predložilo Evropski komisiji, ki mora dati soglasje za reševalne ukrepe. Revidirana ocena finančnega stanja Probanke in Factor banke tako potrjuje prvotno oceno Banke Slovenije glede primanjkljaja premoženja obeh bank.

Bankama za 641 milijonov evrov državnih posojil v sili
Banki ob predpostavki pokrivanja izgube s strani lastnikov bank in imetnikov podrejenih kapitalskih instrumentov ocenjujeta primanjkljaj v vrednosti 434 milijonov evrov, so po torkovi seji sporočili iz Banke Slovenije.

Iz načrtov prestrukturiranja izhaja tudi, da bo v vmesnem obdobju Factor banka za poravnavo dospelih obveznosti črpala posojilo največ v vrednosti 347 milijonov evrov (poroštvo države znaša 540 milijonov evrov), Probanka pa največ 294 milijonov evrov (poroštvo države znaša 490 milijonov evrov).