Zabojniki – trgovina. Foto: Reuters
Zabojniki – trgovina. Foto: Reuters

Vrednost izvoza je februarja dosegla nekaj več kot 2,98 milijarde evrov, vrednost uvoza pa 2,75 milijarde evrov.

Presežek v blagovni menjavi s tujino je tako februarja dosegel 232,3 milijona evrov, pokritost uvoza z izvozom pa 108,4-odstotna.

Presežek v blagovni menjavi

Vrednost izvoza v članice Evropske unije je v drugem letošnjem mesecu dosegla nekaj manj kot 2,10 milijarde evrov in bila za 5,5 odstotka višja kot februarja lani. Vrednost uvoza je medtem dosegla nekaj več kot 1,90 milijarde evrov in bila za 2,1 odstotka nižja kot v lanskem februarju. Presežek je dosegel 192,4 milijona evrov.

S trgovanjem s članicami EU-ja je Slovenija tako ustvarila 70,3 odstotka vsega izvoza in 69,2 odstotka vsega uvoza.

Izraziteje pa je še naprej rasla blagovna menjava z nečlanicami EU-ja, kjer pa pomembno vlogo že nekaj časa igra logistični center švicarskega Novartisa za regijo pri ljubljanskem letališču. Blago, ki ga je Slovenija februarja izvozila v nečlanice EU-ja, je bilo vredno 887,1 milijona evrov, uvoz iz teh držav pa se je ustavil pri 847,2 milijona evrov.

Izvoz v države zunaj EU-ja je bil medletno višji za 29,4 odstotka, uvoz pa za 29,9 odstotka. Presežek, ustvarjen pri trgovanju s temi državami, je dosegel 39,9 milijona evrov.

V prvih dveh mesecih leta skupaj je Slovenija izvozila za nekaj manj kot 5,95 milijarde evrov blaga ali za 10,7 odstotka več kot v istem obdobju 2019, uvozila pa je za nekaj več kot 5,52 milijarde evrov ali za 5,5 odstotka več kot v istem obdobju lani.

Presežek v blagovni menjavi s tujino je v dveh mesecih 2020 dosegel 421,3 milijona evrov, pokritost uvoza z izvozom pa 107,6-odstotna.