Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Po napovedih agencije S&P se bo gospodarska rast v Sloveniji letos upočasnila na 1,3 odstotka, a bo zaradi naložb, ki se financirajo iz evropskih skladov, in močnega trga dela, ki bo prispeval k normalizaciji potrošnje, v letih 2024 in 2025 dosegla 2,5-odstotno povprečno letno rast. Tudi DBRS Morningstar evropske mehanizme financiranja naložb vidi kot dejavnik, ki bo pozitivno vplival na gospodarsko rast v naslednjih letih, so navedli na ministrstvu za finance.

S&P ocenjuje, da bo javnofinančni primanjkljaj zaradi podpornih energetskih paketov letos dosegel 4,25 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), medtem ko DBRS navaja pričakovan primanjkljaj v višini 4,1 odstotka BDP-ja. V prihodnjih letih S&P pričakuje konsolidacijo javnih financ in znižanje primanjkljaja.

Obe agenciji ocenjujeta, da Slovenija javnofinančni dolg upravlja učinkovito, kar ugodno prispeva k nižanju stroškov za obresti. Višje likvidnostne rezerve Sloveniji omogočajo fleksibilnost pri financiranju državnega proračuna. Po mnenju agencij pa bi na boniteto Slovenije v prihodnosti ugodno vplivala vpeljava strukturnih reform, ki bi naslavljale demografske pritiske zaradi staranja prebivalstva.

"Agenciji Slovenijo vidita kot stabilno državo, ki je v pandemsko in nato energetsko krizo vstopila z okrepljenimi javnimi financami, gospodarstvom in zunanjetrgovinskim položajem. Omenjeni stebri so Sloveniji olajšali prehod skozi krizo, ki jo je povzročila pandemija, še vedno pa blažijo posledice energetske," so poudarili na ministrstvu.

S&P je ob tem po njihovih navedbah poudarila še, da je slovenski vladi v zadnjem letu uspelo razpršiti energetske vire, kar dodatno krepi stabilnost države na tem področju.