V Fitchu so bolj optimistični glede možnosti Slovenije. Foto: EPA
V Fitchu so bolj optimistični glede možnosti Slovenije. Foto: EPA

Fitch ob tem ugotavlja, da je saniranje bank zmanjšalo ranljivost države v bančnem sektorju. Skupni količnik najbolj kakovostnega kapitala Tier 1 se je od konca leta 2012 pa do septembra lani povečal za 5,7 odstotne točke na 15,9 odstotka, zlasti na račun prenosov slabih posojil na Družbo za upravljanje terjatev bank pa se je zmanjšal tudi obseg slabih posojil. A hkrati opozarjajo, da je bančni sistem še vedno krhek. Letos prav tako ne pričakujejo nove pomoči za banke iz proračuna.

Bo pa po oceni Fitcha proračunski primanjkljaj letos v višini treh odstotkov BDP-ja, kar je manj kot lani, ko naj bi dosegel 5,3 odstotka BDP-ja. Oboje je sicer precej slabše od vladnih ocen in pričakovanj. Javni dolg naj bi s 83 odstotki BDP-ja letos dosegel vrh in se z varčevanjem začel počasi zmanjševati. BDP naj bi se letos okrepil za dva odstotka, zvišala naj bi se tudi inflacija.

Nevarnosti še prežijo
Boljša je slika pri trgovini, saj naj bi se po oceni Fitcha presežek na tekočem računu plačilne bilance na srednji rok gibal okoli pet odstotkov BDP-ja. Med glavnimi dejavniki, ki bi še lahko pozitivno vplivali na bonitetno oceno Slovenije, so zniževanje proračunskega primanjkljaja in pričakovan začetek zniževanja javnega dolga, napredek pri sanaciji bank in prestrukturiranju podjetij ter nadaljevanje gospodarskega okrevanja ob podpori strukturnih reform.

Nevarnosti bonitetna agencija vidi v možnosti ponovnega povečevanja javnega dolga ter slabših makroekonomskih razmerah od pričakovanj s težjim dostopom do posojil.