Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Delno kritje fiksnih stroškov je podjetjem, ki zaradi posledic epidemije covida-19 ne morejo opravljati svoje dejavnosti oz. jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, ponudil šesti protikoronski zakon, ki velja od 28. novembra.

Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe z vsaj enim zaposlenim, ki so bile registrirane najpozneje do 1. septembra lani, pa tudi samozaposleni ter družbeniki ali delničarji gospodarske družbe oziroma ustanovitelji zadruge ali zavoda, ki so poslovodne osebe.

Za pomoč lahko zaprosijo tisti, ki so jim prihodki v zadnjem lanskem četrtletju upadli za vsaj 30 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem leto prej. Vloge je mogoče vlagati samo prek Fursovega informacijskega sistema eDavki.

Do 31. decembra je vloge oddalo 12.915 zavezancev, so povedali na Fursu. Prva izplačila so nameravali izplačevati do 20. januarja, vendar so malo pohiteli. Nekateri zavezanci so tako povračilo za mesece oktober, november in december 2020 skupaj že prejeli, preostali ga bodo v naslednjih dneh, najpozneje do konca meseca.

Izplačevanje pomoči delodajalcem

Zavod za zaposlovanje pa je znova nakazal milijone evrov koronske pomoči delodajalcem. Za ukrep čakanja na delo bodo nakazali 21,33 milijona evrov 6777 delodajalcem, za ukrep karantene oz. višje sile pa bo 1408 delodajalcev prejelo slab milijon evrov.

Kot so pojasnili na zavodu za zaposlovanje, bodo 21.330.179,01 evra za čakanje na delo delodajalci prejeli za 26.165 zaposlenih. Za ukrep karantene oz. višje sile pa točen znesek nakazil znaša 969.585,73 evra, in sicer za 2158 zaposlenih.

To so nakazila na podlagi predloženih zahtevkov, povezanih z interventno koronsko zakonodajo. Sedmi protikoronski zakon je zavodu naložil delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa, delno povračilo nadomestila plače za čas čakanja na delo, delno povračilo nadomestila plače za čas odsotnosti zaradi odrejene karantene ali višje sile in začasno denarno nadomestilo.

Nova nakazila zavod za zaposlovanje izvaja vse četrtke v januarju.